84

ICT tot aan de voordeur

Op elk gewenst moment en op elke locatie beschikken over de juiste informatie is een voorwaarde voor succes. De afdeling ICT en Informatiemanagement (ICT/IM) draagt daaraan bij met moderne, goed beveiligde systemen. A.Hak kan daardoor ook goed schakelen met externe partijen, zoals blijkt bij de ontwikkeling van het Digitaal Samenwerkingsplatform van de landelijke netbeheerders.

Sinds zijn aantreden als manager van de corporate ICT/IM afdeling in 2012 heeft Catrinus van der Leest gewerkt aan de modernisering van de ICT-systemen van A.Hak. ‘Onze strategie is erop gericht om met zo min mogelijk softwarepakketten zo goed mogelijk te voorzien in de informatiebehoefte van de medewerkers van A.Hak’, legt hij uit. ‘Daarbij gaan we uit van een vooraf vastgelegde basisarchitectuur die ons helpt het overzicht te bewaren en wildgroei van overlappende en overbodige systemen te voorkomen. Dat werkt niet alleen kostenbesparend, maar maakt het ook eenvoudiger om pakketten en systemen op elkaar aan te sluiten en met elkaar te laten communiceren.’

ISO 27001 GECERTIFICEERD

Bij een bedrijf met vestigingen in binnen- en buitenland, gaat die communicatie vaak via het internet. Beveiliging van gevoelige gegevens is daarbij een eerste vereiste. ‘Dat zit wel goed’, vertelt projectmanager en procesconsultant Arjan Ribberink. ‘Onze informatiebeveiliging voldoet over de volle breedte aan strenge eisen. Sinds vorig jaar kunnen we dat ook aantonen met een ISO 27001 certificering. Iets om trots op te zijn als afdeling, maar ook prettig voor opdrachtgevers. Zij kunnen erop vertrouwen dat we onze bedrijfsprocessen en de bijbehorende ICT-omgeving op orde hebben. Onze keuze voor een samenhangend geheel van moderne systemen, die zowel binnen onze bedrijvengroep als daarbuiten eenvoudig zijn te koppelen, vergemakkelijkt bovendien de samenwerking met externe partijen.’

DIGITAAL SAMENWERKEN

Een goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van het Digitaal Samenwerkingsplatform (DSP). Dit platform moet de standaard worden voor Nederlandse netbeheerders. Het zal het proces rondom het verzorgen van huisaansluitingen voor gas, water, elektriciteit en communicatie zo efficiënt en transparant mogelijk maken. Voordelig voor de consument, die straks veel sneller een huisaansluiting regelt en de voortgang online kan volgen, maar ook voor alle betrokken partners in de keten: van gemeente, bouwbedrijven, netbeheerders en bedrijven als A.Hak die de aansluiting maken. Door beter samen te werken via DSP kunnen zij meer kwaliteit leveren tegen lagere kosten.

‘DSP is geen platform waar de ketenpartners zelf hun informatie moeten ophalen, maar een oplossing die ervoor zorgt dat hun ICT-systemen rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren’, vertelt Ribberink. ‘De processen die doorlopen moeten worden om een aansluiting te realiseren, zijn van aanvraag tot oplevering gestandaardiseerd. De partners wisselen in DSP informatie uit via een groot aantal berichten. Onze opdrachtgever Alliander is één van de netbeheerders die vooroploopt bij de ontwikkeling van DSP. Samen met hen heeft onze afdeling een flinke bijdrage kunnen leveren aan het standaardiseren van die DSP-berichten.’

ICT TOT AAN DE VOORDEUR

Dat klinkt abstract, maar wordt al snel concreter met een paar voorbeelden. ‘Netbeheerders verstrekken opdrachten via een opdrachtbericht. De uitvoerder verzorgt een planningsbericht en na afronding van het werk volgt een gereedbericht’, legt Ribberink uit. ‘Voorheen werd die informatie schriftelijk uitgewisseld en zat er aan beide kanten van de lijn een afdeling die voor verdere verspreiding moest zorgen. Nu landen de berichten uit DSP bij ons netjes in een cloud-omgeving die die de informatie verder distribueert naar onderliggende systemen zoals ons ERP-systeem waar de planning van mensen en materialen wordt geregeld.’

‘Misschien nog mooier is het feit dat de informatie ook naar de tablet van de monteur gaat’, vult Van der Leest aan. ‘Hij heeft dus gedetailleerde opdrachtinformatie bij zich wanneer hij aanbelt bij de eindklant. Als hij klaar is kan hij op de tablet precies aangeven wat hij heeft gedaan, foto’s maken en de opdracht afmelden. Het proces is hierdoor sneller, klantvriendelijker en minder foutgevoelig. DSP brengt de digitalisering tot aan de voordeur van de klant.’

‘HIER WIL JE BIJ ZIJN’

Van der Leest is trots op de rol die zijn afdeling heeft kunnen spelen bij de totstandkoming van DSP. ‘Is je software verouderd dan wordt het al gauw ingewikkeld om alles aan elkaar te knopen. Door tijdig een strategie voor de langere termijn uit te stippelen, beschikten wij op het juiste moment over moderne systemen die eenvoudig te koppelen zijn aan zo’n platform. Aangezien DSP de landelijke standaard wordt, is dit een ontwikkeling waar je als aannemer beslist bij wilt zijn. Doe je niet mee dan kun je zomaar de boot missen.’

We hebben momenteel 84 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures