84
  • Datum 22/12/2022

Project WarmtelinQ

Nederland werkt aan een duurzame toekomst met minder CO2-uitstoot en minder aardgas. Daarom legt Gasunie WarmtelinQ aan: de warmteleiding door Zuid-Holland. De aanleg van WarmtelinQ is opgesplitst in vijf tracédelen (loten) waarvan Lot A, Lot B en Lot D aan A.Hak zijn gegund. De productie, distributie en levering van warmte wordt door andere partijen ingevuld.

De aanleg van deze warmteleiding, met restwarmte uit het Rotterdamse havengebied, is een belangrijke schakel in de regionale energiestrategie voor Zuid-Holland. Het is een excellent project wat door de Nederlandse overheid als showcase gebruikt wordt in onderhandelingen rondom de energietransitie.

Minder CO2-uitstoot
Warmteprojecten zorgen voor minder CO2-uitstoot en minder aardgas. In dit project gaat het om een ondergrondse leiding van Vlaardingen naar Den Haag. De warmteleiding met restwarmte kan 120.000 huizen en bedrijven in Zuid-Holland verwarmen. Vanuit WarmtelinQ kunnen andere, kleinere toekomstige warmtedistributienetten worden gevoed. Die leveren de warmte vervolgens af bij woningen en bedrijven.

De projectomvang
Het project betreft de aanleg van de warmteleidingen van het warmtenet van Vlaardingen naar Delft en een deel in Rijswijk en Den Haag. De pijpleiding is groot en leggen we aan door gevarieerd gebied, zowel stedelijk als landelijk. Het omgevingsmanagement is een belangrijk onderdeel van de opdracht, zonder draagvlak kun je de uitvoering van het project niet borgen.

Alle aspecten van onze inhouse expertise worden aangeboord zoals; lassen, isoleren en boren. Op Lot A, Lot B en Lot D maken we een dubbele HD boring van circa 1.000m, 4 dubbele gesloten front boringen en 4 boogboringen.

We hebben momenteel 84 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures