84

Klokkenluidersregeling

Per 1 januari 2022 is er binnen A.Hak een nieuwe klokkenluidersregeling geïmplementeerd. Deze vormt een essentieel onderdeel in ons compliance-programma.

  • Wij staan voor integriteit
  • Voor het melden van schending van onze gedragscode
  • Geen negatieve gevolgen

Een melding maken kan via deze link.

EU Directive Klokkenluiders

  • Meldingen moeten zowel mondeling als schriftelijk ingediend kunnen worden en wel op een vertrouwelijke (anonieme) wijze.
  • Ter beschikking worden gesteld aan de medewerkers, maar ook aan klanten, leveranciers en andere business partners.
  • Melders dienen binnen 7 dagen een bevestiging van de ontvangst van hun melding te krijgen.
  • Binnen 3 maanden dient er een substantiële reactie vanuit de organisatie te volgen.
  • Omgekeerde bewijslast: waar voorheen de klokkenluider moest aantonen dat deze nadeel had ondervonden als gevolg van zijn of haar melding, dient onder de nieuwe wetgeving de werkgever aan te tonen dat een nadelig besluit m.b.t. een medewerker niet het gevolg is van een eerder gedane melding.

Lees ook
House of Compliance

We hebben momenteel 84 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures