60

Meld je vermoedens

A.Hak heeft een klokkenluidersbeleid geïmplementeerd, omdat we het belangrijk vinden dat de wet en onze Gedragscode worden nageleefd. We willen iedereen die vermoedt dat er op het werk wangedrag plaatsvindt aanmoedigen om hier melding van te maken. Dit kan gaan om wangedrag op het gebied van bijvoorbeeld corruptie, omkoping, diefstal, discriminatie, pesten of milieuschade.

Hoe werkt melding?

Het staat iedereen vrij om op zijn of haar manier melding te maken van vermoede misstanden. Wij stellen de volgende stappen voor.

 

  1. Spreek de betrokkene(n) zelf aan.
  2. Heeft dit niet het gewenste effect of voel je je daar niet prettig bij? Informeer dan André Bouwer, de Compliance Manager van A.Hak (abouwer@a-hak.nl, telefoon +31 6 42548328) of de directie van A.Hak.
  3. Heeft dit niet het gewenste effect of voel je je daar niet prettig bij? Schakel dan onze wereldwijde klokkenluidershulplijn SeeHearSpeakUp in, eventueel anoniem.
André Bouwer

André Bouwer

Compliance manager

Hulplijn

SeeHearSpeakUp is een onafhankelijke en anonieme klokkenluidershotline die wordt beheerd door een externe serviceprovider. De hulplijn is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar. Er zijn drie manieren om een melding in te dienen.

  1. Vul een online formulier in op https://a-hak.alertline.com/gcs/welcome
  2. Bel de hulplijn op +31 855 216 6143. Als de oproep vanuit Nederland wordt gemaakt, wordt deze automatisch doorgestuurd naar een Nederlandstalige operator. Als de klokkenluider de voorkeur geeft aan een andere taal, zal de oproepoperator binnen drie minuten een tolk bij het gesprek betrekken om de oproepoperator te helpen.
  3. Stuur een e-mail naar report@seehearspeakup.co.uk

Geen gevolgen

De directie van A.Hak wil dat onze organisatie voldoet aan strenge gedragsnormen. Zij zal erop toezien dat het melden van een vermoeden van misstanden geen gevolgen heeft voor de melder. Dat geldt voor meldingen aan de hulplijn, maar ook voor interne meldingen.

Remco Smit

Remco Smit

Financieel Directeur

We hebben momenteel 60 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures