84

Elektriciteit

Duurzaam opgewekte elektriciteit neemt steeds vaker de plaats in van energie uit fossiele bronnen. Wij realiseren de verbindingen die elektriciteit naar haar bestemming brengen.

Elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame bronnen als zon en wind wordt algemeen gezien als een belangrijk alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen. ‘Elektrificatie’ is daarmee een van de pijlers onder de energietransitie.

Om dat soepel te laten verlopen moet het huidige elektriciteitsnet worden versterkt en uitgebreid. Er verandert namelijk van alles aan de manier waarop we elektriciteit opwekken en leveren aan het net, maar ook het verbruik verandert. Denk maar aan de impact van de groei van het aantal elektrische auto’s en hun oplaadpunten.

Tempo maken met energietransitie

A.Hak heeft de ervaring en de innovatiekracht om op het gebied van ondergrondse kabels vaart te maken met de energietransitie. Daarbij nemen we engineering, tracering, vergunningtrajecten, materiaalleveringen, realisatie van kabeltracés en alle gerelateerde montage- en demontagewerkzaamheden voor onze rekening. 

Watucab™ in de Benelux

Onze business unit Electron heeft voor het eerst in de Benelux kabels in mantelbuizen geïnstalleerd met behulp van waterkracht. Deze techniek staat bekend onder de naam Watucab™ en is ontwikkeld door Plumettaz in Zwitserland en maakt het mogelijk om kabels te installeren in (extreem) lange mantelbuizen van bijvoorbeeld horizontaal gestuurde boringen. 

Op vrijdag 21 mei 2021 was het live webinar: Watucab™ in de Benelux. Aan tafel bij Eveline Dijkers (Manager Marketing & Communicatie bij A.Hak) waren Willem Griffioen (Engineering Watucab™) en Peter Barendregt (Business Development Manager A.Hak). Het webinar is hieronder terug te kijken.

Grondverdringende techniek

Grond- verdringende techniek

A.Hak biedt een innovatieve techniek die de aanleg van elektriciteitsnetten bespoedigt. De grondverdringende techniek is een snellere, slimmere en veiligere manier om kabels aan te leggen, waarbij de eisen aan de kwaliteit van het product behouden blijven.

Lees verder

Meer specialismen

We hebben momenteel 84 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures