84

Water voor Midden-Drenthe

Een nieuwe transportleiding van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) vervoert vanaf voorjaar 2014 drinkwater van productiestation Assen naar productiestation Beilen.Door de koppeling van deze twee grote productielocaties wordt de levering van drinkwater in Midden-Drenthe voor de toekomst zeker gesteld. A.Hak Infranet regio Noord-Oost kreeg de opdracht van WMD.

‘In oktober vorig jaar zijn wij begonnen met de voorbereidingen van deze opdracht. Het tracé is in kaart gebracht en we hebben gesprekken gevoerd met gemeenten, opdrachtgever, archeologen en externe partijen’, vertelt Wybo Hofstra, hoofduitvoerder van A.Hak Infranet regio Noord-Oost.

Zacht en hard water

 Met de aanleg van de nieuwe waterleiding is niet alleen de leveringszekerheid van drinkwater in het midden van de provincie Drenthe voor de toekomst zeker gesteld. Door het zachte water van het productiestation Assen te mengen met het relatief harde water van Beilen, wordt het voorzieningsgebied van Beilen, Westerbork en omstreken in de toekomst van zacht water voorzien. Volgens de regels van de Habitatrichtlijn en het Verdrag van Malta is een intensief ecologisch en archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. De Habitatrichtlijn is er om flora en fauna te beschermen bij grote bouwprojecten. Het Verdrag van Malta heeft tot doel om cultureel erfgoed in de bodem, zoals archeologische resten, te beschermen. Daarom heeft een archeoloog tijdens de aanleg nauwlettend in de gaten gehouden dat eventuele archeologische resten niet beschadigd werden.

Boringen

A.Hak Drillcon is in november begonnen met de uitvoering van dertien horizontaal gestuurde boringen met een totale lengte van 3,6 kilometer. ‘Vervolgens hebben wij 18 km van de waterleiding aangelegd’, vertelt Hofstra. ‘De resterende twee kilometer is door medewerkers van de opdrachtgever aangebracht. Daarbij werden wij overigens geconfronteerd met wet- en regelgeving om scheuring van het grasland te voorkomen. De regels zijn bedoeld om de uitspoeling van stikstof te beperken waardoor schade aan de wortels kan ontstaan. Het betekende echter wel dat wij pas vanaf 1 februari op bepaalde gedeeltes van het tracé onze werkzaamheden konden uitvoeren.’

Bochtig parcours

‘Ook was het nog een hele klus om de buizen met een lengte van 24 meter van de vrachtwagens op de buizenwagens te laden en via een bochtig parcours vanaf de openbare weg naar het werkveld te transporteren. Door het zachte winterweer en de uitstekende samenwerking tussen alle partijen zijn wij er in geslaagd om alles op tijd op te leveren. Momenteel zijn wij druk bezig met de afwerking van het tracé, zodat er straks niets meer te zien is van onze werkzaamheden.’

We hebben momenteel 84 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures