86

Volop veilig drinkwater

Inwoners en bedrijven van Enschede en omstreken hebben de komende jaren weer volop schoon en veilig drinkwater. Een nieuw puttenveld bij Ypelo en een nieuw waterleidingnetwerk bij het productiebedrijf van Vitens in Wierden zorgen daarvoor.

‘Een uitzonderlijk project omdat we rekening moesten houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat voor de verdubbeling van de N35. Daarvoor moesten onder meer zes leidingen, signaalkabels en een middenspanningskabel worden verlegd’, aldus projectleider Peter Brockhuis van Vitens. ‘Een strakke planning en heldere communicatie tussen Vitens en A.Hak en de A.Hak bedrijfsonderdelen onderling hebben tot een goed resultaat geleid.’

Nieuw puttenveld

Drinkwaterbedrijf Vitens investeert continu in zijn 47.500 kilometer lange leidingennetwerk. Zo ging er alleen al in 2011 rond de 63 miljoen euro naar nieuwe leidingen, oftewel 48,5 procent van het totale investeringsbudget. Een van de recente projecten van het bedrijf is de aanleg van een nieuw puttenveld in Ypelo en een nieuw waterleidingnetwerk bij het productiebedrijf in Wierden. De werkzaamheden houden onder meer verband met de hevige brand bij bandenfabrikant Vredestein in Enschede in 2003. Het Twentekanaal raakte daardoor zodanig vervuild dat Vitens genoodzaakt was om te stoppen met de inname van water uit het kanaal. Daardoor moest er onder meer een extra waterleiding van het pompstation in Wierden naar Enschede worden aangelegd.

‘In maart 2012 zijn wij gestart met de werkzaamheden’, vertelt projectleider Elroy Jansen van A.Hak Infranet regio Noord-Oost. ‘Een complexe opdracht omdat we onder meer de aanleg van nieuwe leidingen moesten combineren met de reconstructie van bestaande leidingen. Ook moesten we rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Die trekken de A35 door naar Zwolle. Precies op het punt waar alle leidingen samenkomen bij het pompstation in Wierden, wilden Rijkswaterstaat en de gemeente Wierden een op- en afrit realiseren. Daarom zijn deze leidingen al op voorhand verlegd.’

Uitdagingen

A.Hak Drillcon voerde voor het project achttien horizontaal gestuurde boringen uit met een totale lengte van circa 3.900 meter. Daarnaast zorgde A.Hak Infranet regio Zuid voor de montage van een 10kV kabel voor de energievoorziening van het puttenveld, terwijl projectleider Elroy Jansen de coördinatie van het project verzorgde. ‘We hebben verschillende waterleidingen van PVC/HPE aangelegd, in diameter variërend van 160 tot 560 mm. Zo gaan er twee ruwwaterleidingen van het nieuwe puttenveld naar het pompstation. Daar zuivert Vitens het opgepompte water zodat het geschikt is als drinkwater. Ook hebben we diverse uitgaande leidingen aangelegd bij het pompstation. Die zorgen ervoor dat de inwoners van Enschede en andere gemeentes in de omgeving van Wierden over voldoende schoon en veilig drinkwater kunnen beschikken.’

Jansen en zijn team kwamen tijdens het project verschillende uitdagingen tegen. Zo moest er onder meer vier keer onder een spoorweg en zes keer onder een Rijksweg worden geboord. ‘Verder was het erg warm de afgelopen zomer. Daarom moesten we de onderbrekingen in de watervoorziening zo kort mogelijk houden. Door een strakke planning zijn we daarin geslaagd.’

Hygiënisch werken

Ook was het belangrijk om zo hygiënisch mogelijk te werken. ‘Het gaat immers om drinkwaterleidingen en daar mag geen enkele verontreiniging in voorkomen. Door zorgvuldigheid bij de aanleg van de leidingen en de doorverbindingen, maar ook bij de opslag van materiaal, zijn er geen vervuilingen geconstateerd. Daardoor kon Vitens de leidingen meteen in gebruik nemen. Gelukkig maar, want als je opnieuw moet spuien en watermonsters moet nemen, ben je zo vijf dagen verder in je planning voordat de uitslag bekend is en de leiding weer in bedrijf kan worden gesteld. En met het warme weer moest de levering natuurlijk wel gegarandeerd zijn.’

Het grootste gedeelte van de klus zit er volgens hem inmiddels op. ‘De nieuwe leidingen zijn aangelegd en inmiddels zijn wij volop bezig met het verwijderen van de oude leidingen. Na goed overleg met de huidige grondeigenaren, verwachten we eind oktober alle oude leidingen gerooid te hebben.’

Zeer contente klant

Projectleider Peter Brockhuis van Vitens is zeer content met het verloop van de werkzaamheden. ‘Voor de start wisten we al dat het erg ingewikkeld zou worden in verband met de aanleg van verschillende soorten leidingen en kabelwerk. Ook de werkzaamheden van Rijkswaterstaat en de aanwezigheid van het spoor waaronder geboord moest worden, maakten het er niet eenvoudiger op. Daarom hebben we in het voortraject ook veel overlegd met elkaar. Vervolgens heeft A.Hak Noord-Oost een strakke planning gemaakt en continu helder gecommuniceerd, waardoor we het grootste gedeelte van de klus inmiddels met goed resultaat hebben geklaard.’

De boringen

  • Achttien horizontaal gestuurde boringen van in totaal circa 3.900 meter
  • Kleinste boring 80 meter, langste boring circa 600 meter
  • Vier boringen onder spoorweg
  • Zes boringen onder Rijksweg

 

We hebben momenteel 86 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures