85

Verantwoord boren in de stad

In de stad Groningen verlegt A.Hak Infranet kabels en leidingen als onderdeel van de voorbereidingen voor het verkeersplan Aanpak Ring Zuid. De opdracht ging naar A.Hak omdat opdrachtgever Enexis het omgevingsplan als beste beoordeelde.

Voor een groot aantal van de projecten die A.Hak uitvoert, geldt dat de opdrachtgever aan de hand van een aanbesteding bepaalt welk bedrijf het werk mag uitvoeren. Uiteraard speelt de prijs daarbij een belangrijke rol, maar er zijn meer factoren die ervoor kunnen zorgen dat een aanbieder de beste papieren heeft en de opdracht gegund krijgt. De juiste ervaring en goede referenties kunnen de doorslag geven of het plan van aanpak met de beste technische oplossingen. Voor het verleggen van kabels en leidingen bij het Julianaplein in de stad Groningen gaf opdrachtgever Enexis de voorkeur aan de inschrijving van A.Hak Infranet vanwege het goed doortimmerde plan ten aanzien van omgevingsmanagement.

Werken in een drukke stad

Dat werken in een drukke stad specifieke eisen stelt aan de manier waarop je omgaat met bewonersbelangen, verkeersstromen en de wensen van bedrijven en instellingen in het gebied, is voor A.Hak Infranet een bekend gegeven. Met tientallen jaren ervaring in ontwerp, aanleg en onderhoud van de kabels en leidingen die gas, water, elektriciteit en stadsverwarming tot achter de voordeur van huizen en bedrijven brengen, zijn de mensen van Infranet elke uitdaging al eens tegengekomen. Vervolgens blijft het echter zaak om de opdrachtgever daarvan te overtuigen. Dat is in dit geval uitstekend gelukt.

Uitgebreid omgevingsplan

‘A.Hak heeft deze aanbesteding vooral gewonnen, omdat ze het meest uitgebreide omgevingsplan hebben ingediend’, vertelt Gert-Jan Hoving, projectleider namens Enexis. ‘Groningen is een forensenstad en we werken hier op een belangrijk verkeersknooppunt waar de autoweg richting het oosten en het westen gekruist wordt door een fietsroute die van het noorden naar het zuiden gaat. Het was dan ook een eis om zo min mogelijk verkeershinder te veroorzaken.’

Aanpak Ring Zuid

De reden voor het verleggen van de kabels en leidingen in dit gebied heeft ook te maken met het verkeer. De gemeente en de provincie Groningen hebben samen met het Rijk een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dat plan heet Aanpak Ring Zuid. Het doel van het plan is een vlottere doorstroming van het verkeer waardoor alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. Om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren wordt de weg beter ingepast in de omgeving. Dat heeft ook een positief effect op de veiligheid.

Verleggen infrastructuur

Bij het Julianaplein betekent dat bijvoorbeeld dat de kruising ongelijkvloers wordt, zodat de verkeersstromen elkaar veilig kunnen kruisen, zonder verkeerslichten. Dat is ook meteen de reden voor het verleggen van de kabels en leidingen die nu nog onder de huidige weg liggen. Om ruimte te maken voor de lager gelegen doorgang moet de infrastructuur van Enexis (energie), Waterbedrijf Groningen en een aantal telecombedrijven dieper in de grond worden gelegd. A.Hak Drillcon heeft dat half juni opgelost door middel van een gestuurde boring (HDD).

Lang besluitvormingsproces

Bij de uitvoering van een grootschalig plan als Aanpak Ring Zuid hebben de verschillende partijen te maken met een lang besluitvormingsproces. Daarom is nog niet bekend of alle voorgenomen plannen ook doorgaan en op welke manier ze precies worden uitgevoerd. ‘Om geen vertraging op te lopen wanneer er een definitieve beslissing genomen is, moeten we alvast een aantal voorbereidende werkzaamheden uitvoeren’,  zegt Hoving. ‘Daarbij houden we rekening met het feit dat een deel van de plannen ook afgewezen kan worden. We voeren nu dus nog geen werk uit dat later niet terug te draaien is, maar zorgen er wel voor dat het gebied op tijd klaar is voor het werk van de hoofdaannemer die de wegen zal gaan aanpakken wanneer de beslissing definitief is.’

Voortdurend overleg

Overleg met alle betrokkenen is in een situatie als deze heel belangrijk. ‘We hebben informatieavonden gehouden voor de bedrijven in het bedrijventerrein aan de weg en houden een flinke groep stakeholders op de hoogte van de planning’, vertelt de projectleider. ‘Dat is belangrijk, want we hebben bijvoorbeeld te maken met hotels die in het weekend vaak een groot aantal gasten hebben. Ook is er een renbaan en een evenemententerrein. We hebben daarom werkzaamheden uitgesteld tot na de evenementen rond 4 en 5 mei en een 112-dag die daar werd georganiseerd.’

Verkeersregelaars

Om verkeershinder te voorkomen heeft A.Hak Drillcon ervoor gezorgd dat bentoniet, de boorvloeistof die de boring soepel laat verlopen en het boorgat verstevigt, efficiënt wordt aangevoerd. Verkeersregelaars garanderen dat het autoverkeer veilig langs de booropstelling wordt geleid. Met tijdelijke voorzieningen is ervoor gezorgd dat de toevoer gas en elektra voor het kantorenpark niet onderbroken hoeft te worden. De levering van water wordt één keer onderbroken, maar dat vindt plaats buiten werktijden.

 

 

 

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures