86

Specialistisch werk aan waterleiding

Circa zestig jaar oude waterleidingen met flinke gebreken. Dat is een probleem. Vooral als niet duidelijk is waar de problemen precies zitten. Waternet ging daarom met specialistische technieken aan de slag om ze te detecteren. A.Hak verving ze, in sneltreinvaart. 

De zogenoemde WRK-leidingen (Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland), aangelegd tussen 1952 en 1968, voorzien de duinen van voldoende rivierwater uit de Lek voor de productie van drinkwater. Het gaat om een flink tracé: de betonnen leidingen beslaan maar liefst 300 kilometer. Elke buis is 6 meter lang en heeft een diameter van 1200 tot 1500 mm. Het zuidelijke tracé, van Nieuwegein naar de Amsterdamse waterleidingduinen, is in beheer van Waternet.

PROBLEMEN IN DE BUIZEN

Al zo’n 25 jaar geleden kwamen ze erachter dat er in sommige buizen problemen zaten in de betonwapening. Het vermoeden is dat er een fout zat in het productieproces in 1964. Alleen: waar zitten de problemen precies? De ‘slechte’ buizen zijn niet in één bepaald gebied gebruikt, maar verspreid over het hele tracé. Hoe kom je er dan achter waar ze precies liggen?        

GEAVANCEERDE TECHNIEK

Gelukkig zijn de meettechnieken tegenwoordig geavanceerder dan in 1964. Er is één bedrijf ter wereld dat in staat is dit soort buizen inwendig te inspecteren: Cornet & Kinsbergen uit Zuid-Afrika. ‘Twee personen duwen een kar met geavanceerde meetapparatuur door de kilometerslange leiding heen. Ze scannen de draadwapening met elektromagnetische pulsen om te zien of er defecten zijn’, vertelt Alexander Schmidt, senior projectcoördinator van A.Hak. ‘De leiding is uiteraard uit bedrijf en leeggepompt. De afsluiters zijn dichtgezet en vergrendeld met meerdere sloten. Je wilt natuurlijk niet dat het slot per ongeluk opengaat.’   

Met spoed vervangen

In 2017 is op deze manier zowel de oost- als de westbuis tussen Amstel en Vijfhuizen geïnspecteerd. Op dit moment zijn de beide leidingen tussen Harrijn en de Amstel aan de beurt. Blijkt de voegwijdte de grenswaarde van 68 mm te overschrijden? Dan moet er een reparatiemanchet in de buis. ‘Maar wanneer er tijdens de elektromagnetische inspectie afwijkingen worden aangetroffen, is er meer nodig’, vertelt Alexander. ‘De buis kan namelijk bezwijken als er in de draadwapening te veel breuken zijn.’ Er is toen besloten dat een aantal buizen met spoed moest worden vervangen.

BOMMEN EN GRONDWATER

Het gebied had nog wel wat uitdagingen, vertelt Alexander: ‘Omdat Schiphol tijdens de oorlog veel gebombardeerd is, moesten we uitgebreid explosievenonderzoek doen. Daarnaast ligt de werklocatie direct in de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan. Er waren daarom strenge eisen aan het toe te passen materieel.’ Natuurlijk ligt Schiphol in de polder. ‘We hebben daardoor erg veel last van spanningswater. Om ervoor te zorgen dat we de werkzaamheden droog kunnen uitvoeren, moesten we verschillende deep wells plaatsen.’ De WRK-leidingen liggen ook nog in een leidingenstraat, waardoor ze maar aan één kant benaderbaar zijn.

RACE TEGEN DE KLOK

Maar de grootste uitdaging was nog wel: tijd. Het werk zelf was een enorme race tegen de klok. Alexander: ‘De aanvoer van voldoende water mag niet te lang onderbroken worden, omdat het water door filtering in het zand als drinkwater wordt gebruikt. Op een gegeven moment is het op. Om tijd te winnen, zijn we tijdens de bouwteamfase al gestart met voorbereiding, het aanvragen van vergunningen en het uitwerken van de werkwijze.’

TEAM VAN EXPERTS

Om al deze problemen goed in kaart te brengen en een gedegen plan van aanpak in elkaar te kunnen zetten, heeft het bouwteam de expertise van bedrijfsleider Peter van der Grijspaarde, projectleider Piet Rens en projectcoördinator Alexander Schmidt gebruikt. Het team voerde eerst het oostelijke deel van het project uit in 8 weken. Daarna volgde het westelijke gedeelte, ook in 8 weken. Zo kon steeds één leiding in gebruik blijven.

STRAKKE DEADLINE GEHAALD

Dat het project binnen de ontzettend strakke deadline gelukt is, vindt Alexander fantastisch. ‘Je speelt een belangrijke rol in de drinkwatervoorziening voor een groot gebied. En ook naar onze klant Waternet toe is het mooi om te laten zien dat ze niet voor niets vertrouwen in ons hebben gesteld.’

 

 

 

We hebben momenteel 86 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures