86

Samenwerken aan verbinding

Royal FrieslandCampina breidt de bestaande productielocatie in Borculo uit. Tevens komt er een nieuwe fabriek voor de productie van melkpoeder voor hoogwaardige kindervoeding. A.Hak legde een stroomverbinding voor de nieuwe fabriek aan.

‘Begin september 2014 is A.Hak Drillcon gestart met een gestuurde boring van ruim 460 meter’, vertelt projectleider Erwin Horak van A.Hak Electron. ‘Vervolgens zijn  er negentien HDPE-buizen de grond ingetrokken waarin nieuwe 20kV kabels zijn gelegd. De 20kV verbinding is nodig om de nieuwe melkpoederfabriek in de toekomst van stroom te voorzien.’ De elektriciteit voor de melkpoederfabriek komt op de huidige fabriek van Royal FrieslandCampina binnen via een bestaande 150kV verbinding die TenneT TSO beheert. Een transformator zorgt voor de omzetting naar het 20kV niveau.

Krachten bundelen

Het project is volgens Erwin Horak een mooi voorbeeld van de manier waarop A.Hak-bedrijven de krachten bundelen om de klant zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren. ‘A.Hak Infranet regio Zuid heeft de opdracht aangenomen en vervolgens andere A.Hak-bedrijven, waaronder A.Hak Drillcon en A.Hak Electron, ingeschakeld om de klus te klaren. Daarnaast heeft Leon Bastiaans Grondzuigtechniek, een bedrijf waarin A.Hak een belang van 60 procent heeft, een grondzuigwagen ingezet om de bestaande ondergrondse infrastructuur zo goed mogelijk te beschermen.’

Veiligheidsmaatregelen

De inzet van een grondzuigwagen is volgens Erwin Horak slechts één van de manieren waarop de verschillende A.Hak-bedrijven invulling gaven aan het begrip veilig werken. ‘In de bestaande fabriek van Royal FrieslandCampina liepen de processen gewoon door. Een extra reden om samen met de opdrachtgever veel aandacht te besteden aan ieders veiligheid. Naast de gebruikelijke maatregelen als het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, kregen onze medewerkers iedere ochtend een uitgebreide veiligheidsinstructie van de projectmanager. Daarbij was er extra veel aandacht voor een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) die ervoor zorgt dat de medewerkers voor ze aan het werk gaan alle risico’s op de werkplek onderkennen en voldoende beheersmaatregelen treffen.’

Toezicht op naleving

Maatregelen treffen is belangrijk, maar ze vervolgens ook nauwgezet naleven is nog belangrijker. ‘Daar werd dagelijks op toegezien door een medewerker van A.Hak Electron. Het was zijn taak om te controleren of er geen onveilige situatie voorkwamen en of onze mensen de veiligheidsregels serieus in acht namen. Wanneer hij een risicovolle situatie of gedrag waarnam, dan had deze persoon de bevoegdheid om het werk te allen tijde stil te leggen. Op de werklocaties liepen bovendien veiligheidskundigen van Royal FrieslandCampina rond die ook een oogje in het zeil hielden. Het werkterrein bakenden wij altijd af, zodat daar geen onbevoegden aanwezig waren of mensen die geen veiligheidsinstructie hadden gekregen. Ook brachten wij vluchtroutes in kaart voor het geval er onverhoopt toch iets mis mocht gaan. De focus op veiligheid heeft ervoor gezorgd dat wij het project zonder ongevallen konden afsluiten.’

Stilstand voorkomen

De vele partijen die op de bouwlocatie aan het werk waren, vergrootten het belang van een goede planning én communicatie. ‘Tijdens onze werkzaamheden waren wij de enige partij die toegang had tot ons werkterrein’, licht Erwin Horak toe. ‘Daarom voerden wij dagelijks overleg met medewerkers van Liander en Royal FrieslandCampina over de voortgang van de werkzaamheden. De planningen moesten immers goed op elkaar aansluiten om stilstand te voorkomen.’

Aanvullende opdrachten

De werkzaamheden van de A.Hak-bedrijven zouden volgens de oorspronkelijke planning begin november zijn afgerond. ‘Dat werd iets later, omdat Liander ons tijdens de laatste fase van het project nog een aantal aanvullende opdrachten gaf. Zo hebben we bijvoorbeeld nog verschillende flexverbindingen aangelegd. Tot slot hebben wij alles netjes afgewerkt, zodat er eind november niets meer van onze werkzaamheden was te zien.’ Royal Friesland Campina neemt de nieuwe melkfabriek naar verwachting eind 2015 in gebruik.

Tevreden opdrachtgever

Projectmanager Sutan Guilik van Liander kijkt tevreden terug op zijn samenwerking met A.Hak. ‘Het grote voordeel van A.Hak is dat het bedrijf meerdere disciplines in huis heeft’, zegt hij. ‘Daardoor konden wij al het werk bij één partij neerleggen. De scope van het project werd tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase meerdere keren gewijzigd, maar door de flexibiliteit van de medewerkers van A.Hak wisten wij dat iedere keer weer samen op te lossen. Ook het feit dat wij op locatie één aanspreekpunt hadden voor de betrokken A.Hak-bedrijven heb ik als zeer prettig ervaren. Bovendien hebben ze ons goed geholpen door verbindingsmoffen te maken toen wij in tijdnood kwamen.’

 

We hebben momenteel 86 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures