84

Samenwerken aan de Gasrotonde

Gasunie is druk bezig een ‘gasrotonde’ te realiseren in ons land. De modernste infrastructuur moet ervoor zorgen dat Nederland probleemloos gas kan leveren in binnen- en buitenland.

De centrale ligging in Europa geeft Nederland de kans om een spilfunctie op de gasmarkt te vervullen. Gasunie is daarom druk bezig een ‘gasrotonde’ te realiseren in ons land. De modernste infrastructuur moet ervoor zorgen dat Nederland probleemloos Gasunie verstaat onder het begrip gasrotonde het geheel van productie, transport, opslag, doorvoer, handel en kennisontwikkeling. De investeringen die hierin gedaan worden, moeten Nederland aanmerkelijke concurrentievoordelen geven op de gasmarkt. Met de mogelijkheid om gas in verschillende richtingen te transporteren, neemt de leveringszekerheid toe. Ook het gasnetwerk van het noorden van Duitsland speelt hierin een belangrijke rol.

Noord-Zuid Route

Een belangrijk onderdeel van het Nederlandse gasnetwerk is de Noord-Zuid Route. Een megaproject dat tracé na tracé wordt opgeleverd, zodat uiteindelijk een ‘gassnelweg’ ontstaat die van het noorden naar het zuiden door ons land loopt. Her en der op de route worden compressorstations gebouwd, die ervoor zorgen dat de druk van het getransporteerde aardgas over langere afstand op peil wordt gehouden. A.Hak Leidingbouw leverde de afgelopen jaren belangrijke bijdragen aan het vele kilometerslange leidingnetwerk. Onder andere met het langste tracé van de route, de 88 kilometer van het Groningse Meeden naar Ommen in Overijssel, dat in 2009 werd aangelegd. In 2010 en 2011 werd de draad in Ommen weer opgepakt voor het tracé naar Esveld. Ook voor het meest complexe stuk van de route, van Angerlo naar Beuningen, was A.Hak Leidingbouw weer van de partij. Op dat relatief korte tracé van 37 kilometer werden in 2009 en 2010 maar liefst tien horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd.

Boringen

Boringen zijn nodig wanneer in een tracé obstakels als wegen, spoorlijnen of rivieren en kanalen gekruist moeten worden. A.Hak Drillcon is binnen de A.Hak groep de specialist in het ontwerpen en uitvoeren van boringen. Op het tracé Angerlo-Beuningen maakte Drillcon als eerste in Nederland gebruik van de Direct Pipe methode. Bij deze methode wordt de volledige buis in één keer door de ondergrond geboord door er aan de voorzijde een tunnelboormachine aan te bevestigen. Met een zogeheten pipe thruster wordt de buis vanuit de ingangzijde doorgevoerd. Alleen aan die kant van de boring is een werkterrein nodig, aan de uitgangzijde is de overlast minimaal. Op het tracé Ommen-Esveld zijn in februari  2011 twee boringen van 550 meter en in maart een boring van zelfs 1.400 meter lengte op deze wijze uitgevoerd. Die laatste boring is nog altijd een wereldrecord.

No Dig Award

Ook bij de aanleg van een pijpleiding onder het Hartelkanaal bij Spijkenisse, eveneens onderdeel van de Noord-Zuid route, werd de Direct Pipe methode toegepast. Horizontaal gestuurd boren was niet mogelijk, omdat de ruimte ontbrak om de hele pijpstreng achter de boortunnel klaar te leggen. Door de Direct Pipe techniek toe te passen en steeds een leidingstuk van 54 meter aan het voorgaande stuk te lassen kon de 540 meter leiding onder het 15 meter diepe kanaal gelegd worden.

Het Hartelkanaal-project kon in de sector op veel waardering rekenen. Tijdens de beurs Infratech 2011 mocht Ronald van Krieken, directeur van Drillcon samen met Enno Freese van Gasunie op het podium de No Dig Award in ontvangst nemen.

Compressorstations

A.Hak Leidingbouw heeft ook zijn stempel gedrukt op het project bij de bouw van een aantal compressorstations op de Noord-Zuid Route. Als onderdeel van het consortium Gasunie CS Scheemda Vof legde Leidingbouw in 2009 en 2010 het leidingwerk op CS Scheemda aan.  Met dezelfde partners, Cofely en Ballast Nedam, werd in 2010-2011 de nieuwbouw van CS Wijngaarden ter hand genomen. Onmisbaar in de gasrotonde is CS Ommen, een van de grootste compressorstations voor aardgas van West-Europa. Op dit in bedrijf zijnde compressorstation heeft Gasunie in 2011 een bestaande 18” leiding van een kilometer vervangen door een 36” leiding. Dit was noodzakelijk omdat de gasopslag in het Duitse Epe om een grotere transportcapaciteit vroeg. A.Hak Leidingbouw tekende ook voor dit project.

Blijven doordraaien

Hoewel het aanleggen van leidingen de kernactiviteit is van A.Hak Leidingbouw, was het werk op CS Ommen zeker geen routineklus . Dat kwam door de complexe infrastructuur op het compressorstation, maar vooral omdat het station moest blijven doordraaien tijdens de aanleg van de nieuwe leiding. Daarom werd een noodleiding aangelegd.

Op een compressorstation zijn de risico’s groter dan in het open veld. Daarom zijn er allerlei speciale veiligheidsmaatregelen getroffen, onder andere bij de graafwerkzaamheden. Ook moesten er extra vergunningen worden aangevraagd, was er begeleiding van het werk door medewerkers van de Gasunie en zijn onder andere brandwachten ingezet. Om die reden heeft de aanleg van deze leiding van nog geen kilometer toch zo’n zes maanden geduurd.

Voortgang

Inmiddels zijn in Nederland vier belangrijke leidingtracés van de Noord-Zuid Route opgeleverd; Ommen-Esveld, Esveld-Angerlo, Beuningen- Odiliapeel en Hommelhof-Schinnen. In de komende jaren is het laatste Limburgse tracé, Odiliapeel-Melick, aan de beurt en worden de ontbrekende kilometers leidingen in West-Nederland, van Beverwijk naar Wijngaarden en vanaf de Westerschelde naar het nabij gelegen Cambron gelegd. Als straks de gasrotonde geheel compleet is, zullen gashandelaren en -leveranciers niet meer om Nederland heen kunnen en kan ons land in Europa zijn toch al vooraanstaande rol in het transport en de handel van het gewilde aardgas nog verder uitbreiden.

We hebben momenteel 84 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures