86

Norgron klaar voor de start

Na vier jaar intensieve voorbereiding start de aanleg van een nieuwe 48 inch gastransportleiding voor het transport van aardgas tussen de ondergrondse opslag Norg in het Drentse Langelo en het overslagstation van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in het Groningse Sappemeer.

NAM wint sinds 1963 aardgas uit het Groningen-gasveld. Door geleidelijke afname van de druk in het gasveld kan het steeds minder aan de piekvraag voldoen. Daarom werd in 1997 onder meer de ondergrondse gasopslag in Norg aangelegd. Als in de zomer de vraag naar aardgas laag is, slaat NAM een deel van het geproduceerde gas daar op. Als tijdens een koude winter de vraag naar aardgas door huishoudens sterk toeneemt, kan de gasopslag meteen bijspringen. Momenteel ligt er al een doorgaande gastransportleiding tussen het Groningen-gasveld en Friesland/Noord-Holland, waar ‘Norg’ op is aangesloten. Deze heeft volgens NAM echter over een paar jaar onvoldoende capaciteit om aan de toenemende piekvraag te voldoen en leveringszekerheid te bieden. Daarom besloot NAM om in september 2009 te starten met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe gasleiding, die ‘Norg’ en ‘Groningen’ direct met elkaar verbindt: de NorgroN-leiding.

VERNIEUWENDE WERKWIJZE

‘Het is bijzonder vernieuwend dat NAM ons heeft ingeschakeld om al mee te denken vanaf de engineeringfase’, vertelt bedrijfsleider Gert Holthuis. Hij vertegenwoordigt A.Hak groep in het nieuwe consortium aQuaintance  (voorheen LOP) waar ook Cofely en Tebodin deel van uitmaken. ‘Construction driven engineering’ is volgens hem dé manier om een project veilig, op tijd en binnen budget af te ronden. Hij is zeer te spreken over de innovatieve werkwijze van NAM.

‘We hebben gezamenlijk nagedacht over de manier waarop we de leiding het beste konden aanleggen. Ook zijn wij vanaf dag één betrokken in het overleg met relevante organisaties, zoals provincies en waterschappen. Samen hebben we de technische puzzel opgelost. Daardoor komen we in de uitvoering niet voor onaangename verrassingen te staan. Ik hoop dat ook andere opdrachtgevers ons in de toekomst op een vergelijkbare manier bij hun projecten zullen betrekken. Het eindresultaat wordt er alleen maar beter van.’

OVERLAST BEPERKEN

De nieuwe gastransportleiding krijgt een lengte van 30 kilometer en loopt door de gemeenten Noorderveld, Tynaarlo en Hoogezand-Sappemeer. Verder passeert het tracé het Natura 2000-gebied Drentsche Aa, de Rijksweg A28 en het Noord-Willemskanaal, evenals de zuidzijde van het Zuidlaardermeer. Dat is ook de reden waarom A.Hak Drillcon is ingeschakeld om verschillende horizontaal gestuurde en gesloten frontboringen uit te voeren.

Holthuis wijst erop dat NAM er alles aan is gelegen om de overlast voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. ‘Zo hebben we met NAM onder meer een plan opgesteld om de verkeersoverlast voor een aantal dorpen in de regio te voorkomen. Het betekent onder meer dat onze chauffeurs alternatieve routes moeten nemen om het materiaal op de juiste locatie te krijgen. Bovendien hebben ze allemaal speciale trainingen gevolgd om zo veilig mogelijk te rijden.’

Ook op ecologisch gebied heeft NAM verschillende maatregelen genomen om flora en fauna zoveel mogelijk te ontzien. Zo wordt bij de werkzaamheden rekening gehouden met de aanwezigheid van vogelbroedgebieden. Doel is om onherstelbare schade te voorkomen en snel na de aanleg van de leidingen alle sporen uit te wissen.

KLAAR VOOR DE START

Het team van A.Hak Leidingbouw is volgens Holthuis klaar om de werkzaamheden te starten. ‘In maart steken we de eerste spade in de grond en zijn we nog niet met zoveel mensen aan het werk. Maar in de piek zullen er ruim 200 man aan de slag zijn. Niet alleen eigen mensen, maar ook onderaannemers en kraanverhuurbedrijven.’ A.Hak Leidingbouw wil volgens hem de leiding eind 2013 gereed hebben. ‘Vervolgens kan begin 2014 het testen en de commissioning plaatsvinden. De capaciteitsverbetering van het Groningen-systeem is dan gereed voor de winter van 2014/2015’, aldus Holthuis.

 

We hebben momenteel 86 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures