85

Leidingaanleg in West-Europa

Voor de aanleg van nieuwe pijpleidingen verschuift het zwaartepunt van het werk naar het buitenland. In Nederland is de aanleg van grotere gastransportleidingen immers grotendeels voltooid. Projecten in België en Engeland laten zien dat de ervaring van A.Hak elders in Europa goed van pas komt.

In België was A.Hak Leidingbouw als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de aanleg van ongeveer veertig kilometer 48” transportleiding tussen Hooglede en Maldegem, onderdeel van een nieuwe hogedrukleiding tussen Alveringen en Maldegem die in opdracht van Fluxys Belgium wordt aangelegd.

Bommen uit WOI

Projectleider Jan Verhoeven werd in de voorbereidende fase met uitgebreid bodemonderzoek geconfronteerd. ‘Dat doen we altijd, maar in dit gebied was dit zeker geen overbodige luxe. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is er in dit deel van België zwaar gevochten. Daarom hebben we streng gecontroleerd op de aanwezigheid van munitie en explosieven.’

Archeologisch onderzoek

‘Daarna waren de archeologen aan de beurt. Ook zij hebben het gebied uitgekamd, om er zeker van te zijn dat er tijdens het werk geen objecten met geschiedkundige waarde verloren zouden gaan’, vervolgt Verhoeven. Pas daarna kon het constructiewerk beginnen. De leiding werd aangelegd door middel van open ontgraving aangevuld met een aantal boringen, uitgevoerd door A.Hak Drillcon.

Vooraf goed nadenken

Mede door de grondige voorbereiding is A.Hak Leidingbouw erin geslaagd om het project volgens een strakke planning op te leveren. ‘Dat kan alleen als je van tevoren goed nadenkt over de meest efficiënte manier van werken’, meent Jan Verhoeven. Maar tientallen jaren ervaring en werken met mensen als Verhoeven en zijn team helpt natuurlijk ook.

Aanlanding Engeland

Ook bij het Tetney Sea Line Project, in het Noordoosten van Engeland, speelde een degelijke voorbereiding een belangrijke rol in het project. Als onderaannemer van Van Oord verving A.Hak Leidingbouw hier een olieleiding die van de aanmeerboei op zee naar de Tetney Oil Terminal loopt en gebruikt wordt voor de inname van ruwe olie van tankers. De 36” leiding met een lengte van viereneenhalve kilometer dateerde van 1971 en was aan vervanging toe. Het werk omvatte ook een aanlanding en de constructie van een op afstand bedienbare afsluiter, waarvoor een verdeelstuk (Pipeline End Manifold of PLEM) geïnstalleerd moest worden.

Lassen in Nederland

Zoals vrijwel altijd het geval is bij dergelijke opdrachten moest A.Hak Leidingbouw de periode waarin de raffinaderij stilgelegd moest worden zo kort mogelijk houden. Daarvoor werden verschillende oplossingen bedacht. De oude leiding bleef in bedrijf terwijl de eerste vier kilometer van de nieuwe leiding werd aangelegd. Een groot deel van het laswerk vond al in Nederland plaats. In de haven van Amsterdam werden lange strengen gemaakt die vervolgens per schip naar de Engelse kust werden vervoerd. Niet alleen vanwege de strakke planning, maar ook omdat de werklocatie alleen via het water werd benaderd, om de kwetsbare flora en fauna in het kustgebied niet te verstoren. Op deze manier leverden transport en laswerk zo min mogelijk overlast op.

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures