85

Infra voor woonboten

Ver buiten de bebouwde kom zijn water-, warmte- en rioolaansluitingen niet vanzelfsprekend. Op een woonboot al helemaal niet. Lukt het wel dan maak je de bewoners dolblij.

In het voorjaar van 2019 zijn negen woonboten op de Lek voor het eerst aangesloten op het waternet. In opdracht van Recreatieschap Stichtse Groenlanden legden we er ook het riool bij aan.

Hoofdleiding

‘Zie je die grote plas daar? Dat is mijn douche!’ zei een van de woonbootbewoners tegen uitvoerder Freek Tijhuis. Dat het tijd was om eens aan het waternet te worden aangesloten, daar was iedereen het dus wel over eens. ‘Een beetje primitief was het wel’, zegt Freek zonder te overdrijven. ‘Wassen ging in de rivier en het riool, nou ja, dat was er gewoon niet.’

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, in wiens gebied de woonboten liggen, vond het tijd om hier verandering in aan te brengen. De opdracht was om een hoofdleiding water van in totaal 535 meter aan te leggen. De woonboten kregen ook een persrioolaansluiting.

Andere aanpak

Leidingen aanleggen voor een woonboot vraagt om een geheel eigen aanpak. ‘We hebben veel onderzoek moeten doen naar de materialen’, vertelt Freek. ‘Je wilt waterdichte putten hebben bij de woonboot, maar welke kies je dan? En hoe zorg je ervoor dat elke woonboot zijn eigen waterverbruik kan afrekenen?’

‘De rivier de Lek kent eb en vloed. In extreme gevallen kan er een hoogteverschil van 2,50 m voorkomen’, vertelt Freek. ‘Daarom hebben we per woonboot overlengte moeten aanleggen, langere buizen die dat verschil in waterpeil opvangen. Om te voorkomen dat de overlengte gaat drijven, hebben wij grindslurven om de leiding aangebracht.’ Om ervoor te zorgen dat de buizen in de winter niet bevriezen zijn warmtelinten gebruikt.

Voor Freek en zijn team was het weer eens wat anders dan het gebruikelijke werk in de bebouwde kom. ‘Door het vooronderzoek en de afwijkende vergunningaanvragen was het nog niet zo eenvoudig. De provincie en het waterschap moesten allebei toestemming geven voor het werk in dit natuurgebied. en bovendien gaat het om een natuurgebied. Het was weer eens een ander soort project, dat is voor ons ook leuk!’

Ook warmte aan boord

Woonbootprojecten zijn bijzonder, maar A.Hak had er al eerder mee te maken. In 2014 kreeg een aantal woonboten aan de Wheredijk een eigen aansluiting op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend. De foto’s bij dit artikel zijn van dat project.

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures