84

Duurzame stadswarmte Amsterdam

Stadsverwarming maakt gebruik van de restwarmte van bijvoorbeeld energie- of afvalverwerkingsinstallaties. Daardoor kunnen huishoudens en bedrijven profiteren van warmte en warm water die duurzamer wordt opgewekt. A.Hak was de afgelopen periode onder andere in Amsterdam actief bij de uitbreiding van het warmtenet.

Stadsverwarming – of voluit warmte- en koudetransport – is één van de specialismen van A.Hak. Al sinds de late jaren zeventig van de twintigste eeuw hebben we ervaring met de aanleg van stadsverwarmingssystemen. Daardoor hebben we een enorme hoeveelheid kennis opgedaan, waarvan we ook in het recente verleden sterke staaltjes hebben laten zien. In 2011 werd er bijvoorbeeld onder de bodem van het IJmeer een warmtetransportleiding aangelegd tussen Diemen en Almere. En vorig jaar was er het project Warmtenet Nijmegen. 

Omgevingsmanagement

De naam stadsverwarming zegt het al: er moet bij dergelijke projecten vaak worden gewerkt in een stedelijke omgeving met veel verkeer. Vooral in een drukke stad als Amsterdam vraagt dat nogal wat op het gebied van omgevingsmanagement. Om de overlast voor bewoners tot een minimum te beperken is planning, afstemming en overleg met een groot aantal instanties van het grootste belang.

Geen lange wegafsluitingen

Het is in een dergelijke omgeving bijvoorbeeld vaak niet mogelijk om wegen voor langere tijd af te sluiten zonder voor alternatieve oplossingen te zorgen. Die alternatieven biedt A.Hak, bijvoorbeeld in de vorm van boringen. Onder de Spaklerweg, een drukke verbindingsweg, is in en periode van enige maanden een anderhalve kilometer lange warmtetransportleiding aangelegd. Een deel van deze warmteleidingen ging via een boring onder de Weespertrekvaart door.

Boren als alternatief

A.Hak Infranet was verantwoordelijk voor het project aan de Spaklerweg en kreeg daarbij ondersteuning van A.Hak Leidingbouw. A.Hak Drillcon nam het boren voor zijn rekening. Twee warmteleidingen van 460 m lengte gingen op 35 meter diepte onder de Weespertrekvaart door, van metrostation Spaklerweg tot het Amstelplein.

Helft minder uitstoot

De uitbreiding van het stadswarmtenet zorgt ervoor dat Nuon in de toekomst stadswarmte kan leveren aan de nieuwe wijk Amstelkwartier en het bestaande gebied de Omval. Het gaat om 1.400 woningen en ruim 200.000 m2 winkels en kantoren die hun CO2-uitstoot met de helft kunnen verminderen ten opzichte van de eigen gasketels.

Duurzaam Amsterdam

Uitbreiding van het stadswarmtenet, zoals in Watergraafsmeer, is één van de belangrijkste onderdelen van het gemeentelijke plan ‘Duurzaam Amsterdam’. Volgens dit plan zou in 2040 zo’n veertig procent van de bebouwing in Amsterdam, maar liefst 230.000 woningen, aangesloten moeten zijn op stadsverwarming.

Noorderwarmte

Ook het project Noorderwarmte in Amsterdam-Noord draagt daar flink aan bij. In dit deel van de stad gaat het om de aanleg van een ruim 16 km lange warmtetransportleiding tussen de installaties van afvalverbrander AEB Amsterdam en het stadsdeel Amsterdam- Noord. Door het project Noorderwarmte ontvangen in 2030 zo’n 20.000 huishoudens milieuvriendelijke warmte. Voor A.Hak is bij dit project A.Hak Leidingbouw de hoofdaannemer.

Uitdagende boringen

Ook A.Hak Drillcon is weer van de partij bij het project Noorderwarmte. Om het 16 kilometer lange tracé te voltooien zullen er acht boringen plaats moeten vinden. ‘De langste hiervan is de kruising van het Noordzeekanaal door middel van een boring over een lengte van 707 meter’, vertelt Gert Bonder. ‘We kruisen het kanaal door middel van een staal-in-staal constructie. De stalen productbuis zit dan in een eveneens stalen mantelbuis. Dit zorgt voor goede isolatie waardoor er weinig warmte verloren gaat. Dat maakt het project nog duurzamer.’

 

We hebben momenteel 84 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures