84

Ontwerp en realisatie verkabeling Raalte 110kV

Over het project

Startdatum: 2023-12-11
Einddatum: 2024-05-31

In opdracht van de gemeente Raalte heeft TenneT een lijnaanpassing uitgewerkt. Het project(onderdeel) “Verkabeling Raalte 110kV”, hierna te vernoemen als project, is de eerste fase van het plan om een deel van de bovengrondse hoogspanningsverbinding in de bebouwde kom van gemeente Raalt te vervangen voor een ondergrondse kabelverbinding.

De scope van dit project betreft het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en opleveren van twee nieuw te realiseren ondergrondse kabelverbindingen. Het betreft een kabelverbinding tussen mast 04 en hoogspanningstation Raalte (circa 900 meter) en een kabelverbinding tussen mast 40 en hoogspanningstation Raalte (circa 1100 meter). Elke kabelverbinding bestaat uit 2 circuits, aarding en glasvezelverbinding. De vervanging van masten 04 en 40, alsmede het amoveren van de huidige bovengrondse verbinding tussen masten 04, OS Station & 40, vallen buiten de scope. Daarnaast is OG gestart met de modernisering en uitbreiding van het hoogspanningsstation Raalte en een lijnverzwaring. Deze twee laatstgenoemde projecten maken ook geen deel uit van de opdracht maar kunnen wel “raakvlakken” opleveren.

John-Paul Hoppenbrouwers, werkvoorbereider van dit project, vertelt hoe er in Raalte wordt gewerkt volgens de 5 pijlers van Bewuste Bouwers. "De 5 pijlers van Bewuste Bouwers vormen onderdeel van de dagelijkse operatie. Binnen het project Verkabeling 110kV Raalte zorgen wij ervoor dat vanuit de projectaansturing en -begeleiding de 5 pijlers gewaarborgd worden. Dit kan een simpel iets zijn van de nieuwsgierige omstanders netjes en professioneel te woord te staan, naar een specifieke projectintroductie voor het project tot auditeren van het projectteam op onderliggende processen van Bewuste Bouwers."

"Per project kiezen wij een aantal onderdelen waar extra aandacht aan wordt geschonken. Deze aandachtspunten nemen wij mee naar opdrachtgever, stakeholders en nevenaannemers. Een typerend voorbeeld kan zijn het gebruiken van geluidsarme aggregaten met een accupakket. Met de inzet van deze aggregaat wordt eventuele overlast in de woonwijk voorkomen."

We hebben momenteel 84 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures