85
  • Datum 01/01/1970

Combinatie geselecteerd aanleg warmteleidingen Maasdijk

Combinatie A.Hak en Visser & Smit Hanab tekent raamovereenkomst aanleg warmteleidingen Maasdijk. Het gaat om het zuidelijke deel van het leidingnetwerk van Warmte Netwerk Westland. Voor het noordelijk deel is een andere aannemerscombinatie geselecteerd. Dinsdag 1 november is de raamovereenkomst getekend.

Bouwteam

 “Wij zijn trots dat we in deze duurzame combinatie kunnen werken aan de verdere ontwikkeling van het warmtenet in het Westland. We doen dit in een bouwteam, met een bouwteam bereiken we met gewone mensen, ongewone resultaten”, aldus Albert Voortman projectmanager van A. Hak en Gerben Kamphuis projectmanager van Visser & Smit Hanab. 

Bij de uitvoering van de nieuwe tracés is gekozen om per gebied als bouwteam aan de slag te gaan. Dat heeft alles te maken met de complexiteit van het project. Warmte netwerk Westland wil gebruik maken van alle bij de partijen aanwezige kennis en kunde. Paul van Goozen (projectmanager warmtenet Maasdijk): “We kiezen hiermee duidelijk voor kwaliteit. We willen voortdurend verbeteren op basis van wat we geleerd hebben bij eerdere werkzaamheden.  Samen kom je tot het beste ontwerp en de beste uitvoeringsmethodiek. Maar we kijken ook naar de ‘zachte’ kant, de manier van samenwerken, waarbij alles bespreekbaar moet zijn. Dat kan alleen als je in vol vertrouwen met elkaar werkt.” 

Volle ondergrond

De samenwerking tussen de partijen is eveneens nodig omdat het op sommige plaatsen een hele uitdaging is om geschikte plek in de ondergrond te vinden voor de aanleg van de warmteleidingen. “De complexiteit is enorm, de ondergrond is vol en ook de ruimte boven de grond is beperkt. Daarnaast heb je te maken met een bedrijfstak waarbij 24/7 sprake is van transport van goederen, verkeersdeelnemers en de archeologie van de bodem”, vertelt Paul van Goozen. “Daarom delen we de engineering en uitvoering van het tracé op in hapklare brokken. Zo willen we in april 2023 al een eerste tracé  klaar hebben als daar projectontwikkelaars/aannemers met woningen aan de slag gaan.”

Aannemerscombinatie

Het totale aantal kilometers voor het noordelijke en zuidelijke deel is ongeveer 80 kilometer. Warmte netwerk Westland heeft de markt gevraagd om aannemerscombinaties te vormen om aan de grote vraag te kunnen voldoen, zowel in engineering als uitvoering. Het doel van de aanleg van de leidingen is om de  gastuinbouwondernemers die deelnemen in het project aan te sluiten op duurzame aardwarmte. Om de beoogde planning te halen is het nodig om met meerdere teams tegelijkertijd aan het werk te gaan. 

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures