84

Waterleiding in bollenstreek

Het is een behoorlijke puzzel om tussen de bloembollenvelden in de kop van Noord-Holland een waterleiding de grond in te krijgen. De bollenvelden mogen niet betreden worden en zout water in de ondergrond mag absoluut niet aan de oppervlakte komen. Toch werd de klus volgens planning geklaard. Een verdienste van het hele team, inclusief onze eigen boorspecialisten.

Wie de bloembollenvelden nooit met eigen ogen heeft gezien, kent ze misschien wel van de kalenders die onder meer op Schiphol worden verkocht. Niet alleen een mooi gezicht, de bollen zijn ook een belangrijk exportproduct en als land doen we er daarom alles aan om ze te beschermen.

Schadelijk zout grondwater

De ondergrond in deze streek bevat zout water dat naar de oppervlakte kan komen wanneer er gegraven wordt in bepaalde grondlagen. Een nieuwe pijpleiding aanleggen in zo’n gebied is daarom niet eenvoudig. Waterleidingbedrijf PWN wilde niettemin de waterleiding aanpassen, omdat de vraag naar drinkwater in de kop van Noord-Holland is toegenomen. De leiding met een diameter van 400 mm moest daarom worden vervangen door een leiding van 600 mm. A.Hak heeft de opdracht gekregen voor het vervangen van de leiding over een totale lengte van 5,9 km.

Boren als puzzelstukje

PWN stelde twee belangrijke voorwaarden: de leiding moest in staal worden uitgevoerd en de bollenvelden mochten absoluut niet betreden worden. Dat betekende een behoorlijke puzzel voor het team. ‘We zijn vorig jaar oktober gestart met bouwen, maar we waren al in januari aan het tekenen’, vertelt projectleider Peter Hesselink.

Vanuit de jarenlange ervaring van onze eigen boorspecialisten was meteen duidelijk dat horizontale boringen een belangrijk deel zouden vormen van de oplossing van de puzzel. ‘Als er geen sleuf gegraven kan worden dan ga je boren’, zegt Peter. ‘Voor ons is dat logisch, maar voor de omgeving blijft het spectaculair. Dat bleek ook nu weer. De boring onder het dorp Westwoud, op maximaal zo’n 25 meter diepte, stond in het Noordhollands Dagblad.’

Stem af met omgeving

Dat wij veel ervaring hebben met gestuurde boringen wil niet zeggen dat het ook eenvoudig is. De inpassing van de boringen in het tracé en het ontwerpen van de afzonderlijke boringen binnen de mogelijkheden en beperkingen van de bodemgesteldheid zijn maar een paar voorbeelden van de verschillende puzzelstukjes. ‘Ook de afstemming met de omgeving was in dit project erg belangrijk’, vertelt Peter. ‘Een plan bedenken is een ding, het lijntje op papier is zo gezet. Maar de praktijk is toch altijd weer anders. Een halve dag werk kan zo een dag worden als je onderweg opeens een  afrastering tegenkomt die niet in de plannen stond.’

Trots op prestatie

Ook het watervraagstuk vroeg om flink wat vooronderzoek. Peter: ‘We hebben behoorlijk wat partijen gesproken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de waterhuishouding en de effecten van bemaling. We wilden er absoluut zeker van zijn dat het goed zou gaan en dat gaat het ook.’ Peter is er trots op dat ze met een redelijk klein team de klus kunnen klaren. ‘We zijn maar met zo’n vijftien tot twintig man. Daarmee leggen we maar mooi binnen budget en planning de leiding aan. Dat is een prestatie!’

 

Aanleg van een waterleiding in Noord-Holland waarbij beheersing van het zoute grondwater cruciaal is.

We hebben momenteel 84 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures