84

14km kabel voor raffinaderij

A.Hak legt de kabelverbindingen van en naar het nieuwe schakelstation van Zeeland Refinery aan. Dit station zal een belangrijke rol spelen in de hoogspanningsvoorziening van de Zeeuwse raffinaderij. Electron kreeg de opdracht van hoofdaannemer DELTA Infra.

 

Op dinsdag 26 juni 2012 heeft burgemeester J. Gelok van de gemeente Borsele het startsein gegeven voor de bouw van een nieuw schakelstation voor de hoogspanningsvoorziening van Zeeland Refinery. De bouw en technische inrichting van het elektrische schakelstation, samen met de aanleg van een 150 kV hoogspanningskabel, vergen een totale investering van ruim 20 miljoen euro.

CAPACITEIT EN BETROUWBAARHEID

Vanuit het nieuwe schakelstation zullen de twee bestaande schakelstations op het raffinaderijterrein van elektriciteit worden voorzien. De uitbreiding van de capaciteit van de hoogspanningsvoorziening is van groot belang voor de toekomstige infrastructuur van de raffinaderij. De huidige elektriciteitscapaciteit laat geen verdere groei meer toe en de betrouwbaarheid van de fabrieksinstallaties neemt toe door de capaciteitsuitbreiding.

‘De opdracht omvat voor ons in totaal 13.800 meter kabel’, vertelt Giuseppe Pluchino, procesmanager bij A.Hak Electron, ‘12 x 450 meter 50kV-kabels van het nieuwe schakelstation naar de twee bestaande trafo’s op de raffinaderij en 6 x 1.400 meter 150kV-kabels tussen de centrale en het schakelstation. Bij dit tracé komt ook A.Hak Drillcon in beeld. Er moet namelijk een spoorlijn gekruist worden.’

VEILIGHEID

‘Een belangrijk aandachtspunt tijdens de uitvoering  van dit werk is veiligheid’, vertelt Pluchino. ‘Zoals op elke raffinaderij het geval is, gelden ook hier strenge veiligheidseisen. Daar heeft A.Hak Electron inmiddels de nodige ervaring mee opgedaan. Ook zullen we ervoor moeten zorgen dat de raffinaderij tijdens onze werkzaamheden gewoon kan blijven draaien. Om dit te kunnen waarborgen worden de kabels in een later stadium gefaseerd aangesloten op de trafo’s.’ In week 28 is het ondergrondse kabelwerk gereed.

Het nieuwe schakelstation wordt een gebouw van 70 bij 15 meter en 10 meter hoog. De bouw van het station en de aanleg van de 150 kV hoogspanningskabels waarmee de installatie op het landelijk netwerk wordt aangesloten, zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Daarna volgt de installatie van de hoog- en laagspanningsapparatuur. Het project zal rond november 2013 afgerond zijn. Begin 2014 zal de inbedrijfstelling plaatsvinden.

We hebben momenteel 84 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures