84

GH Eneco Utrecht

Over het project

Startdatum: 2024-02-25
Einddatum: 2024-11-17

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • Deel 1: de aanleg van drie transportleidingen tussen het bestaande Pompstation West (Ganzenbos) en het nieuw gebouwde Pompstation Haaksbergen inclusief 2 valvestations;

  • Deel 2: de aanleg van diverse distributieleidingen tussen het nieuw gebouwde Pompstation Haaksbergen en de te realiseren wellpads/cavernes met daarin 7 aftakstations (H01+H05+H07 en H08) met een optie voor nog 1 welpad/cavernes(H09);

  • Deel 3: de aanleg van elektriciteit - en glasvezelverbindingen het bestaande Pompstation West (Ganzenbos), het nieuw gebouwde Pompstation Haaksbergen en de wellpads / cavernes.

De vijf pijlers van Bewuste Bouwers op dit project

Veilig
Veilgheid staat hoog in het vaandel bij A.Hak Leidingbouw B.V., zo ook op project 1722104 GH Eneco Utrecht. Twee-wekelijks wordt er een veiligheidsronde gelopen met de opdrachtgever (Gasunie), veiligheidskundige en een stafmedewerker van het projectteam. Hierin wordt stilgestaan bij het gedrag van de werknemers, orde en netheid van de werkplaats, dragen van de benodigde PBM’s en het creëren van bewustzijn van de veiligheid. Tevens wordt de A.Hak Veiligheidsapp gebruikt waarin alle toolboxen, veiligheidsinspecties, gedragsobservaties, verbeterpunten en eventuele incidenten of bijna ongevallen worden gemeld. 

Omgeving
Onze onderaannemer BUKO verzorgt de TVM’s (Tijdelijke verkeersmaatregelen). Hierin wordt altijd een verkeersafsluiting ruimschoots van tevoren gecommuniceerd naar de omgeving. Gasunie heeft de benodigde vergunningen aangevraagd welke door A.Hak dienen te worden nageleefd. Ten aanzien van omgeving/stakeholdermanagement trekken wij samen met Gasunie op om waar nodig support of advies te geven aan de stakeholders.

Vakmensen
A.Hak Leidingbouw B.V. staat bekend om de vakkundigheid van de werknemers. Vanaf 1963 is A.Hak  een allround bedrijf op het gebied van ontwerp, constructie en onderhoud van ondergrondse infrastructuur. Tevens worden junior werknemers gekoppeld aan een senior werknemer (koppelsysteem) waardoor kennis en kunde wordt gedeeld en overgedragen. Hierdoor tracht het project zo kundig mogelijke mensen op te leiden en in te zetten. Verder is het van belang dat onze werknemers openstaan voor feedback en verbeterpunten op alle facetten van het werk.

Milieu
Op dit project wordt gebruik gemaakt van een bestaand kantoorpand, elektrische equipment (denk aan boormachine van onze dochterfirma A.Hak Drillcon), het bijhouden van smarttrackers waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de afvalstromen en verbruik gedurende het project zijn. Tenslotte wordt bijvoorbeeld de boorspoeling (bentoniet) gedurende het gehele project gerecycled en op een andere boring ingezet.

Verzorgd
Orde en netheid van de bouwplaats wordt gewaarborgd door de uitvoerders op het project en twee-wekelijks gecontroleerd tijdens de werkplekinspecties. Daarnaast wordt het werkterrein, waar nodig, afgesloten door middel van dranghekken waardoor werkterrein en openbare weg zijn gescheiden. Tevens wordt het belang van ‘housekeeping’ benadrukt bij aanvang van werkzaamheden.

Certificaat Bewuste Bouwers 

We hebben momenteel 84 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures