86

Eerste Direct-Pipe in Frankijk

In september 2013 vond de eerste Direct-Pipe boring op Franse bodem plaats. A.Hak Drillcon paste de techniek met succes toe bij de aanleg van het gasleidingnet Hauts de France II voor GRTgaz.

GRT Gaz legt de nieuwe 48" leiding parallel aan een oude leiding aan. Ter hoogte van het dorp Corbie, zo’n tien kilometer van Amiens, moesten daarbij de rivier de Somme, een weg en een natuurgebied gekruist worden. De bestaande leiding is in het verleden aangelegd middels open ontgraving. Het litteken daarvan is nog altijd zichtbaar in het natuurgebied. Mede hierdoor is ervoor gekozen om dit keer sleufloos aan te leggen.

Complexe bodem

A.Hak Drillcon besloot een boring volgens de Direct Pipe methode aan te bieden op basis van de bodemgesteldheid. De grond bestaat hier uit klei, grind, krijt, mergel en vuursteen, een gecompliceerd mengsel dat bij conventionele boormethodes wel eens tot problemen zou kunnen leiden. Een belangrijk voordeel van de Direct Pipe techniek is het minimale risico van een instabiele boortunnel bij bodemlagen met grind en stenen. In september 2013 was het zover en werd de boring, met een totale lengte van 1.072 meter, met succes uitgevoerd. De eerste Direct Pipe boring op Franse bodem was daarmee een feit.

We hebben momenteel 86 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures