85

Veilig werken in vervuilde grond

Doetinchem legt een nieuwe fietstunnel aan onder de Europaweg. Ook wordt de weg in de nabije toekomst verbreed. Daardoor is een reconstructie van verschillende ondergrondse kabels en leidingen nodig. Aangezien de grond ter plekke vervuild is, vraagt dat om een combi-aannemer met de juiste certificering.

Voordat de tunnel onder de Europaweg kan worden aangelegd moet er een reconstructie plaatsvinden van transport- en distributieleidingen voor drinkwater van Vitens, midden- en laagspanningskabels die beheerd worden door Liander en telecomkabels van Ziggo, KPN en Eurofiber. A.Hak Infranet kan zowel met het kabel- als het leidingwerk uitstekend uit de voeten en voert deze reconstructiewerkzaamheden daarom gecombineerd uit in één project.

BRL 7000-CERTIFICAAT

‘Daarnaast hebben we bij dit project ook onze kennis op het gebied van omgaan met verontreinigde grond nodig’, zegt Dennis de Bruin, hoofduitvoerder bij A.Hak Infranet in de regio Oost-Nederland. ‘Onze opdrachtgever heeft vooraf bodemonderzoek gedaan en daaruit bleek dat er te veel arseen in de bodem zit. Deze stof komt hier van nature voor en wordt dus niet gesaneerd, maar een aannemer die hier werkt, moet wel beschikken over kennis van het werken in verontreinigde grond. Dat wij die  kennis in huis hebben, kunnen we aantonen met ons BRL 7000-certificaat.’

COMPLEXER V&G-PLAN

De scherpere eisen maken het werk en vooral het Veiligheids- & Gezondheidsplan wel wat complexer. De Bruin noemt wat voorbeelden: ‘Iedereen die zich in de verontreinigde zone begeeft, moet een medische keuring hebben ondergaan. Een deskundig leidinggevend persoon moet tijdens het werk continu op de projectlocatie aanwezig zijn om een logboek bij te houden en erop toe te zien dat alle maatregelen in het Veiligheids- & Gezondheidsplan correct worden uitgevoerd. Onze voorman Dick Gesink vervult deze rol.’

DECONTAMINATIE-UNIT

Op de projectlocatie staat een decontaminatie-unit. Iedereen die de verontreinigde zone betreedt of verlaat, doet dat via deze unit waar medewerkers zich kunnen wassen en verkleden. Verder is de werklocatie in zijn geheel afgebakend met hekwerken en wordt alle ontgraven grond afgedekt met folie om verspreiding van de schadelijke stof te voorkomen. Combiprojecten zijn ook zonder verontreinigde grond vrij complex, omdat er veel verschillende partijen bij betrokken zijn die informatie moeten uitwisselen. ‘In dit geval gaat het om de gemeente, REEF Infra dat de tunnel gaat aanleggen en de verschillende nutsbedrijven’, zegt de hoofduitvoerder.

DIGITALE INFORMATIEUITWISSELING

‘De informatie wordt allemaal digitaal uitgewisseld. Ongeveer acht weken voor aanvang van het werk hebben alle combipartijen werktekeningen aangeleverd waarop A.Hak de doorlooptijd en voorcalculaties baseert. Na wederzijdse toetsing en akkoord krijgt A.Hak de digitale opdrachtmappen aangeleverd. De werkvoorbereider van A.Hak heeft alle gegevens bij elkaar gevoegd en een uitvoeringsmap gemaakt die tijdens het project in te zien en te bewerken is. Voordat het project in uitvoering gaat worden alle gegevens doorgesproken met de uitvoerder, in dit geval Sjoerd Plagman.’

VERKEERSPLAN

Om de werkzaamheden op een juiste wijze te kunnen uitvoeren, maar ook het verkeer niet in de weg te zitten, heeft REEF Infra een bypass in de rijbaan aangelegd. Voor het kruisen van een aantal obstakels maken zowel een horizontaal gestuurde boring als raketpersingen deel uit van het werk. Wanneer alle nieuwe tracés zijn aangelegd en doorverbonden, ruimt A.Hak Infranet de oude kabels en leidingen op.

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures