85

Spectaculaire boring Noordzeekanaal

Op 16 februari rondde A.Hak Drillcon de meest spectaculaire boring van het project Noorderwarmte succesvol af. De boring onder het druk bevaren Noordzeekanaal had een lengte van zo’n 800 meter. Tijdens een acht uur durende operatie werd de warmtetransportleiding ingetrokken die Amsterdam Noord aansluit op het warmtenet van Amsterdam.

Met het project Noorderwarmte sluit Nuon het stadsdeel Noord aan op stadswarmte Amsterdam. Het afval dat de Amsterdammers met elkaar produceren wordt opgehaald en daarna verwerkt bij AEB Amsterdam. Daarbij worden zoveel mogelijk grondstoffen teruggewonnen. De reststoffen die overblijven worden verbrand. Daarbij komt warmte vrij die als stadswarmte terug naar de huizen gaat.

MONITORING COENTUNNEL

Voor de uitbreiding naar Amsterdam Noord is zo’n 16 km leiding aangelegd, waarvan 3,7 km door middel van boringen. A.Hak Leidingbouw is hoofdaannemer en A.Hak Drillcon werd uiteraard ingezet voor het boorwerk. De boring onder het Noordzeekanaal werd uitgevoerd volgens het zogenaamde meet-in-the-middle principe. Daarbij werd van twee kanten horizontaal gestuurd geboord (HDD). Dat was echter niet de enige uitdaging. De leiding onder het water van het drukke kanaal ligt vlak langs de Tweede Coentunnel. In samenwerking met Rijkswaterstaat werd continu in de gaten gehouden of de werkzaamheden geen invloed hadden op de constructie van de tunnel. Dat was niet het geval en de verbinding tussen Amsterdam West en Noord werd succesvol tot stand gebracht.

DUURZAAM AMSTERDAM

Het netwerk voor stadswarmte in Amsterdam Noord is eind 2016 volledig operationeel. Dan kunnen direct 4.000 woningen gebruik maken van de restwarmte die AEB Amsterdam levert voor verwarming en warm tapwater. Op dit moment heeft het warmtenet ongeveer 2.500 aansluitingen in het stadsdeel. De verwachting is dat in 2030 in Amsterdam Noord 20.000 huishoudens zijn aangesloten op het stadswarmtenetwerk. Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van Duurzaam Amsterdam. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

Film van de boring

Fotografie NUON/Jorrit Lousberg

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures