105

Norgron verloopt voorspoedig

De aanleg van de rechtstreekse verbinding tussen het Groningen-gasveld en de gasopslag Norg loopt voorspoedig. 'Na het lassen zijn we volop bezig om de leidingstrengen in te leggen en het tracé af te werken’, aldus projectleider Adriaan van der Veer.

‘Door toepassing van de innovatieve werkwijze ‘construction driven engineering’ boeken we aansprekende resultaten in het Norgron-project’, vertelt Van der Veer. ‘Omdat wij vanaf het begin bij de engineering zijn betrokken, weten we precies wat er van ons wordt verwacht tijdens de uitvoering. Dat creëert rust op het werk en zorgt ervoor dat de voortgang die je van tevoren hebt voorzien ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.’

Aannemer van het Norgron-project is het consortium aQuaintance, waarin naast A.Hak Leidingbouw ook Cofely en Tebodin deelnemen. De vernieuwende werkwijze die Van der Veer noemt, was één van de redenen waarom NAM voor aQuaintance koos als vaste partner. 

Veiligheid

Voor de bouwvakvakantie is op een deel van het tracé een aantal horizontaal gestuurde en gesloten frontboringen uitgevoerd. Ook zijn alle 48 inch buizen uitgereden en bovengronds aan elkaar gelast. ‘Met een uitstekend resultaat, want de lastrein had een foutenpercentage van nog geen 1,5 procent. Vervolgens hebben we de lasverbindingen nog van een beschermende coating voorzien’, aldus de projectleider.
Hij benadrukt dat NAM hoge eisen stelt aan de veiligheid. Van der Veer: ‘Dat is nog een voordeel van onze werkwijze. Door construction driven engineering neemt de kans op onverwachte gebeurtenissen af. Dat is goed voor de veiligheid, want juist het onverwachte leidt tot risico’s. Het aantal ongewenste gebeurtenissen afgezet tegen het aantal gewerkte uren is vooralsnog minimaal.’

Safety room

A.Hak Leidingbouw heeft naast het Norgron-projectkantoor een speciale ‘safety room’ ingericht waar medewerkers een uitvoerige veiligheidsinstructie krijgen. De risico’s bij het leggen van 48 inch buizen zijn door middel van films en fotoreportages in kaart gebracht. Iedereen die aan de slag gaat, moet de instructies volgen. ‘Wij verrichten met zwaar en groot materieel precisiewerk’, aldus Van der Veer. ‘Medewerkers werken dicht in de buurt bij zware machines en moeten daarom zeer alert zijn. Wij organiseren daarnaast per projectonderdeel verschillende bijeenkomsten waar onze medewerkers feedback kunnen geven over de veiligheidsmaatregelen. Zo werk je samen aan een gedegen veiligheidscultuur.’
Om in putten en sleuven te kunnen afdalen heeft A.Hak bewust gekozen voor sleuftrappen in plaats van ladders. Een trap heeft immers een leuning en tredes waardoor de medewerkers comfortabeler én veiliger hun werkplek kunnen bereiken. Ook zijn er speciale bordessen ontwikkeld waarmee ze op een veilige manier bovenop een pijp kunnen komen om een lasverbinding te kunnen stellen. 

Feiten & cijfers

De Norgron-gasleiding heeft een doorsnede van 122 centimeter (48 inch), is ongeveer 30 kilometer lang en komt gemiddeld op 1,60 meter diepte te liggen. In de eerste helft van 2013 is A.Hak Leidingbouw begonnen met de aanleg van de Norgron-leiding. In 2014 werken we het laatste stuk tracé verder af en zorgen we dat de grond en het landschap er weer goed uitzien. De gasleiding kan in de winter van 2014/2015 voor het eerst worden ingezet.

We hebben momenteel 105 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures