85

Vijfjarig contract met NAM

Om onze toekomstige energievoorziening duurzaam te garanderen zal de overheid de kleinere gasvelden in Noord-Nederland zo efficiënt mogelijk ontwikkelen. De engineering, inkoop en uitvoering van dit werk komt voor rekening van aQuaintance, een splinternieuwe BV van aandeelhouders Cofely, Tebodin en A.Hak Leidingbouw.

[[cbRenderBlock? &method=`blockRichtext` &blockIdx=`0-1` &content=`

Cofely, Tebodin en A.Hak Leidingbouw werken al jarenlang samen voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Tot voor kort in een joint venture met de naam LOP. De drie bedrijven hebben onder meer veel onshore locaties van de grootste gasproducent van Nederland gebouwd en gemodificeerd. Een breed pallet aan hoogwaardige technologische projecten, variërend van de aanleg van onder- en bovengrondse pijpleidingen en ontwerp en bouw van compressorstations tot de constructie van putaansluitingen. Goed voor de werkgelegenheid want op sommige momenten waren er wel 600 mensen aan de slag voor de combinatie.

Vijfjarig contract

Begin oktober 2012 werd een nieuwe en belangrijke stap gezet in de samenwerking met NAM. Toen werd namelijk na een uitgebreide tenderprocedure een vijfjarige overeenkomst gesloten voor de engineering, inkoop en uitvoering van alle landelijke onshoreprojecten van de gasproducent. De overeenkomst vertegenwoordigt een waarde van honderden miljoenen euro’s en zal naar verwachting duizenden manjaren aan werkgelegenheid opleveren, waarvan een groot deel in Noord-Nederland. NAM produceerde in 2011 ruim 61 miljard kubieke meter aardgas. Hiermee voorziet zij in ongeveer 75 procent van de totale aardgasproductie in Nederland. Daarnaast is NAM ook actief in de oliewinning op land.

‘De focus ligt met name op het leeg maken van de kleinere gasvelden en nieuwe methoden om dat te realiseren’, vertelt Arjan Sixma, de directeur van aQuaintance, afkomstig van Cofely. ‘Dit wordt mogelijk gemaakt door stikstofinjectie, een technologie die nu toegepast zal worden op het De Wijk-gasveld nabij het Drentse Hoogeveen.’ Het aardgas zit in deze kleinere velden in poreuze steenlagen op een diepte tussen de 500 en 1500 meter. ‘Maar het wordt steeds moeilijker om de laatste restjes gas er economisch rendabel uit te halen’, vervolgt Sixma. ‘Naarmate de voorraad afneemt, daalt de druk in het veld, waardoor je andere manieren moet zoeken om de laatste kubieke meters te winnen. Door middel van stikstofinjectie kunnen ook de laatste restjes efficiënt en rendabel uit de velden worden gehaald.’ NAM denkt op deze manier de komende tien tot vijftien jaar alleen al uit het De Wijk-gasveld nog tot twee miljard kubieke meter aan aardgas te kunnen winnen.

Samenwerking

Een van de belangrijkste redenen om de joint venture om te zetten in een zelfstandig bedrijf is om de samenwerking tussen de drie afzonderlijke bedrijven te intensiveren. Daardoor kan de dienstverlening aan NAM naar een nog hoger niveau worden getild. ‘In de oude structuur gingen bepaalde werkzaamheden standaard naar een van de drie partijen’, zegt Sixma. ‘In het nieuwe bedrijf kijken we eerst waar de benodigde expertise zit bij de partijen om die vervolgens bij een project te betrekken. Daardoor komt de kwaliteit van de afzonderlijke bedrijven veel meer tot uiting.’

Paul Langbroek van A.Hak Leidingbouw ziet veel voordelen in het feit dat zijn team vanaf de start van een project bij de uitvoering is betrokken. ‘Hierdoor brengen wij vroegtijdig onze kennis en expertise in het project in. Door de geïntegreerde manier van samenwerken, dragen we meer verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke uitvoering. Bovendien kunnen we zo nog efficiënter werken. Daarmee bespaart NAM kosten en wordt de winning van de laatste restjes gas uit de kleine velden rendabel.’

Veiligheid

Veiligheid staat net als in het vorige samenwerkingsverband centraal in de nieuwe onderneming, benadrukt Langbroek. ‘De afgelopen jaren hebben we met z’n allen een solide veiligheidscultuur ontwikkeld. Daardoor hebben we recentelijk gevierd dat we zes jaar zonder ongevallen met verzuim hebben gewerkt. Een mijlpaal die je niet zomaar bereikt en waar wij terecht trots op zijn. Daarom blijven we aandacht besteden aan houding en gedrag van onze mensen. Door elkaar continu aan te spreken op onveilig gedrag en bijna-incidenten goed in kaart te brengen, zullen we ook in de toekomst onze veiligheidsprestaties handhaven.’

‘Op het gebied van veiligheid sluiten wij geen enkel compromis’, benadrukt ook Bas Schellenberg, afdelingshoofd landprojecten van NAM. ‘Dat is voor ons de belangrijkste value driver, naast schedule, cost en quality.’ Hij wijst erop dat voor sommige projecten snelheid essentieel is, terwijl voor andere projecten juist de kosten de doorslaggevende factor zijn. ‘Wij willen bijvoorbeeld niet te veel geld uitgeven aan de winning van de laatste restjes aardgas omdat het anders niet meer economisch rendabel is. Daarom mag de winning in sommige gevallen ook iets langer duren. Maar als een gasveld bijvoorbeeld nog dertig jaar mee moet gaan, staat vooral de kwaliteit van de werkzaamheden voorop.’

Optimaliseren

Ook voor directeur Arjan Sixma blijft veiligheid het belangrijkste onderwerp. ‘De komende jaren willen we uiteraard zonder ongevallen met verzuim blijven werken. Daarnaast hoop ik de verwachtingen van NAM te overtreffen door continu te blijven werken aan de verbetering van onze dienstverlening in al haar facetten. Verder vind ik het een voorrecht dat we door goedkoper en efficiënter te werken een belangrijke bijdrage leveren aan een economisch rendabele winning van de laatste restjes aardgas in Noord-Nederland. Op deze manier dragen wij bij aan een duurzame energievoorziening in ons land.’

logo aQuaintance

Waarom aQuaintance?

De naam aQuaintance (afgeleid van het Engelse acquaintance, wat ‘kennis’ of ‘bekende’ betekent) staat niet alleen symbool voor een hernieuwde kennismaking met bekende, betrouwbare partners. De hoofdletter Q wijst op de andere betekenis die er aan gegeven wordt: kwaliteit, intelligente oplossingen en de gemeenschappelijke drive om continu te optimaliseren. De tulp in het logo staat voor het Nederlandse product en de vlam verwijst naar aardgas.

` &layout=`1` ]]

We hebben momenteel [[!+site.vacancies_count]] vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures