86

Leidingen voor Tulip Oil

A.Hak heeft de afgelopen maanden in Friesland voor Tulip Oil Netherlands diverse pijpleidingen aangelegd. Een goed voorbeeld van de interessante, kleinschaligere projecten die A.Hak Leidingbouw in de toekomst vaker op haar pad zal vinden. De zorg voor de omgeving blijft daarbij onverminderd.

 

Tulip Oil Netherlands is sinds 2012 actief in ons land en richt zich met name op de ontwikkeling van de kleinere olie- en gasvelden. Het bedrijf heeft belangen in tien Nederlandse olie- en gasvergunningen, waaronder de gasvelden bij Akkrum en Donkerbroek in Friesland.

Verbindingsstuk

‘Half april 2014 zijn wij in Donkerbroek gestart met de aanleg van een negen kilometer lange 6” koolstofstaalleiding van Hemrik naar het aansluitpunt van de bestaande 10” NAM-leiding’, vertelt Wim Uiterwijk, projectleider bij A.Hak Leidingbouw. ‘Het gewonnen gas uit de putten in Donkerbroek en Hemrik komt via een vier kilometer lange 4” leiding in een behandelingsstation en gaat daarna als droog gas via achtereenvolgens de nieuwe 6” leiding en de bestaande 10-duimer naar de productielocatie van NAM in Ureterp. In opdracht van Gasunie hebben wij op de locatie Ureterp tussen de opkomers van Tulip en Gasunie een verbindingsstuk gemaakt. Hierdoor kan Gasunie het gas van Tulip Oil Netherlands via haar leidingnet transporteren.’

Ook waterleiding

A.Hak Leidingbouw was eveneens verantwoordelijk voor de aanleg van een vier kilometer lange waterleiding van Donkerbroek naar Hemrik. Bij de behandeling van het gewonnen gas komt immers aardgascondensaat vrij. Tulip Oil Netherlands voert dit via de waterleiding weer terug naar de put in Donkerbroek. Ook is er op het tracé Donkerbroek-Hemrik een mantelbuis gelegd met een glasvezelkabel van A.Hak Telecom voor de besturing van de installaties tussen de twee locaties.

Extra boringen

Een groot deel van de werkzaamheden vond plaats in natuurgebieden, waaronder Het Koningsdiep. Uiterwijk legt uit welke extra uitdaging dat met zich meebracht. ‘A.Hak Drillcon heeft maximaal gebruikgemaakt van de boortechnieken die het bedrijf tot zijn beschikking heeft. In het oorspronkelijke ontwerp zouden wij in een deel van de natuurgebieden sleuven graven om de leidingen te leggen. Op eigen initiatief kozen wij er in overleg met engineering voor om het aantal HDD-boringen met 2,5 km uit te breiden en zo de flora en fauna te ontzien. Dat was ook nodig in verband met de start van het broedseizoen in april.’

Veranderingen

Nu in Nederland de grotere projecten met gastransportleidingen langzaam maar zeker zijn afgerond, verschuift voor A.Hak Leidingbouw de focus onder meer naar kleinere projecten. Daar horen ook nieuwe opdrachtgevers als Tulip Oil Netherlands bij. Ook voor de medewerkers brengt dat de nodige veranderingen met zich mee, weet Uiterwijk. ‘Bij grote projecten is de staf veel breder samengesteld. Voor iedere discipline is een team met een uitvoerder beschikbaar. Voor de kleinere projecten is het essentieel dat medewerkers meer allround kunnen werken. Daar spelen wij op in met onder meer extra opleidingen voor onze mensen.'

 

We hebben momenteel 86 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures