85

Nieuwe kabels met back-up

A.Hak Electron legt in de Europoort een dubbele 150kV elektriciteitsverbinding aan. Een complex project waarbij de hoogspanningsspecialisten al vanaf de detailengineering betrokken zijn om tot een optimaal resultaat komen.

A.Hak Electron legt in opdracht van Joulz Energy Solutions een dubbele verbinding aan voor een raffinaderij in de Europoort. Dubbel om het risico op stroomuitval bij een storing flink te verlagen. De verbinding loopt van het station Europoort naar het nieuw te bouwen station Dintelhaven. Het gaat om twee 150 kV kabels met een lengte van 2,6 en 2,9 km. Deze lengtes verschillen van elkaar omdat het om twee tracés met elk hun eigen route gaat. Niet alleen om zo het risico op gelijktijdige storing als gevolg van omgevingsfactoren te verkleinen, ook omdat er in dit gebied, met zijn uitgebreide, complexe infrastructuur, niet overal ruimte is om twee parallelle, ondergrondse kabels aan te leggen.

Eerst de engineering

Voor A.Hak Electron is dit een mooi project, omdat er in verschillende fasen een beroep op hen wordt gedaan. Dat begon al bij de detailengineering. De specialisten van Electron hebben zich over het basisontwerp gebogen en hebben dat uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Dat werk gaat verder dan het maken van gedetailleerde tekeningen en berekeningen. Juist in deze fase is het belangrijk om nog eens goed te kijken naar de logica achter de gemaakte keuzes en de juistheid van de voorgestelde oplossingen.

OPTIMAAL ONTWERP

Dat was ook bij dit project het geval. Door de aanwezige ervaring van het team goed te benutten, is er een uitvoeringsontwerp gemaakt dat een aantal optimalisaties bevat ten opzichte van het basisontwerp. Dat betaalt zich niet alleen uit in de kwaliteit van het eindproduct, maar levert ook duizenden euro’s aan kostenbesparing op. Overigens is dat niet alleen te danken aan de expertise van A.Hak Electron. Ook de opdrachtgever, stakeholders uit de omgeving en andere bedrijven leverden hun input, waaronder A.Hak Drillcon voor de benodigde boringen.

Avegaarboringen

A.Hak Drillcon wordt over het algemeen ingezet wanneer een tracé obstakels bevat die ondergronds gekruist moeten worden door het toepassen van zogenaamde sleufloze technieken. Voor de kortere afstanden tot 30 meter is gekozen voor avegaarboringen. Bij avegaarboringen worden buizen de grond ingeperst met een persframe en perscilinders, terwijl een schroefboor (de avegaar) de grond voorin de boorbuis naar de persput 'schroeft'. Daar staat ook de persinstallatie die de leidingsegmenten een voor een het boorgat inperst. De boring eindigt in een ontvangstput.

HDD

Deze techniek wordt zeven keer toegepast, onder andere voor het kruisen van een spoorlijn. Voor de wat langere boringen wordt bij dit project vier keer een horizontaal gestuurde boring (HDD) toegepast. De langste boring overbrugt een afstand van 622 meter.

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures