85

Transportleiding voor GRTgaz

Ruim 315 mensen werken momenteel aan de aanleg van een gastransportleiding in Frankrijk voor opdrachtgever GRTgaz. ‘Inmiddels ligt er acht kilometer leiding onder de grond van het totale tracé van 63 km waarvoor wij samen met onze joint-venture partner Spiecapag verantwoordelijk zijn’, aldus Theo Vos, construction manager van A.Hak International.

Begin 2011 heeft A.Hak International een geïntegreerde joint-venture opgezet met het Franse bedrijf Spiecapaq om ook de Franse markt te kunnen bedienen. Samen wonnen de bedrijven een deel van de aanbesteding voor het Arc de Dierrey-project. Daarbij komt er in totaal ruim 300 km aan 48” leidingen tussen Parijs en Lyon.

Gas voor Frankrijk

De aanleg houdt verband met de bouw van een nieuwe LNG-terminal in Duinkerke die volgend jaar in gebruik zal worden genomen. Een project van ruim 1,2 miljard euro dat in combinatie met het Arc de Dierrey-project de leveringszekerheid van gas voor Frankrijk en Europa in de toekomst veilig moet stellen.

Tijdelijk kantoor

‘De afgelopen maanden hebben wij een tijdelijk kantoor geopend in de buurt van het tracé. Ook zijn wij begonnen om equipment aan te voeren, las- en coatingkwalificaties te maken en het machinepark op te bouwen’, licht Theo Vos het verloop van het project toe. ‘In totaal zijn er 315 mensen aan het werk, waaronder ruim 50 medewerkers van A.Hak. Verder hebben wij 150 lokale mensen opgeleid, waardoor wij een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale economie. Bovendien schakelen wij ook verschillende lokale bedrijven in voor uiteenlopende werkzaamheden.’

Lastrein

Eind maart zijn de medewerkers gestart met de aanleg van de piste, gevolgd door de aanleg van de leiding. ‘Daarbij werken wij met een automatisch CRC lassysteem om de kwaliteit van de lassen optimaal te waarborgen. Inmiddels ligt er ruim acht km leiding onder de grond’, aldus Theo Vos.
Opdrachtgever GRTgaz besteedt veel tijd en energie aan de verschillende belanghebbenden in het gebied. Zo zijn er meerdere stakeholderdialogen georganiseerd om zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van boeren, flora en fauna en eventuele archeologische vondsten. GRTgaz benadrukt in een brochure dat van de 635 miljoen euro die het totale project kost ruim 95 miljoen euro terugvloeit naar de lokale gemeenschappen op het tracé.

Uitdagingen

Rondom de Seine is een aparte sectie waar een weg, een kanaal en een spoorlijn samenkomen. ‘Door de grondgesteldheid maken wij daar gebruik van microtunneling om de Seine te kruisen. Microtunneling is een boormethode waarbij gebruik wordt gemaakt een gesloten front of boorschild. Deze manier van boren wordt daarom ook wel gesloten fronttechniek of schildboren genoemd. We werken met een tunnelboormachine die door middel van perscilinders van een perskuip naar een ontvangstkuip wordt geperst. Vanuit de perskuip wordt een buiselement in de grond gedrukt. Wanneer het element volledig is weggeboord, kan een nieuw element worden aangekoppeld en wordt de procedure herhaald.’

Eerder klaar

‘Het gehele project moet eind mei volgend jaar gereed zijn, maar wij hebben met de opdrachtgever afgesproken dat aan het einde van het jaar de Seine is gekruisd en de leiding is aangelegd en getest. Door de uitvoering van dit project versterken wij onze kennis en positie in de Franse markt. Bovendien sluit het goed aan bij de afname van de grotere pijpleidingprojecten in Nederland.’

LNG: ‘vloeibaar aardgas’

De afkorting LNG staat voor liquefied/liquid natural gas. In het Nederlands wordt LNG ook wel vloeibaar aardgas genoemd. Net als stikstof wordt aardgas pas vloeibaar wanneer je de temperatuur extreem verlaagt. Je spreekt dan van een cryogene vloeistof. De temperatuur waarbij aardgas vloeibaar wordt, is afhankelijk van de precieze samenstelling van het gas en varieert van -120 tot -170 graden Celsius. Voor de temperatuur verlaagd wordt, haalt men eerst alle stoffen uit het gas die kunnen bevriezen, zoals bijvoorbeeld water.

LNG wordt geproduceerd omdat het volume zeshonderd keer kleiner is dan het volume van aardgas. Het neemt dus veel minder opslagruimte in beslag. Aangezien het bij opwarming weer uitzet, is het  van het grootste belang dat het product koud blijft. Daarom worden opslagtanks en andere apparatuur zeer goed geïsoleerd.

We hebben momenteel 85 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures