105

Elbedüker: dubbele primeur 

A.Hak Drillcon legt in december de laatste hand aan één van de meest complexe en uitdagende opdrachten uit haar geschiedenis.Het Elbedüker-project.

In opdracht van Gasunie Deutschland Transport Services, Open Grid Europe, Deutsche Telekom en WSA-Hamburg, is de Helmondse boorspecialist hoofdaannemer van de aanleg van een 1.528 meter lange tunnel onder de Elbe in Hetlingen, nabij Hamburg. Op een diepte van 40 meter onder de rivier komt een betonnen mantelbuis met een doorsnede van drie meter. Deze buis biedt plaats aan twee hogedrukgasleidingen die de gasvoorziening van Noord-Duitsland en Scandinavië zullen garanderen.

Het Elbedüker-project, een van de grotere Europese tunnelprojecten van dit moment, is voor A.Hak Drillcon om meerdere redenen een primeur. Het is de eerste tunnel van deze omvang voor onze boorspecialisten en bovendien is dit de eerste keer dat Drillcon als hoofdaannemer van zo’n groot tunnelproject alle multidisciplinaire werkzaamheden aansturen. Die rol kreeg Drillcon toen de twee andere partijen uit het oorspronkelijke bouwteam zich om financiële redenen moesten terugtrekken.

Gedreven en ondernemend

De strakke planning, de lastige geologische omstandigheden, de internationale samenstelling van het team en de strenge eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu maken dit een complex project. De harde, stijve klei waaruit de bodem onder de Elbe is samengesteld, bevat stenen die in de ijstijd met gletsjers zijn meegekomen. Tijdens het boorproces, waarbij het team dagelijks gemiddeld 24 meter aflegde, stuitten de medewerkers dan ook soms op onaangename verrassingen. Door een grote steen met een omvang van enkele meters raakten de beitels van de boorkop beschadigd en moesten duikers worden ingezet om deze onderdelen te vervangen. Dat is daarna nog twee keer gebeurd.

Aangepast equipment

De leverancier van de tunnelboormachine, het Duitse bedrijf Herrenknecht, heeft het equipment speciaal voor het project aangepast. Hierdoor kan in een speciale ruimte aan de voorkant in het boorfront overdruk gecreëerd worden. Die is nodig om ervoor te zorgen dat onze mensen veilig de beitels op de boorkop kunnen verwisselen.

Veiligheid, kwaliteit en milieu

A.Hak Drillcon biedt als projectverantwoordelijke een groot aantal technische uitdagingen het hoofd en heeft daarnaast ook te maken met strenge eisen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu. KAM-coördinator en veiligheidskundige Nicolien van Dam heeft het er druk mee. ‘We werken aan beide zijden van de Elbe in beschermd natuurgebied en hebben daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Zo is de bovenlaag van de toegangsweg naar het werkterrein in verschillende lagen afgegraven en apart opgeslagen. Hierna is de onderlaag voorzien van speciaal geodoek en granulaat om eventuele vervuiling uit de bodem te voorkomen.’

Dieren in het gebied

Ook aan de dieren in het gebied is gedacht. Omdat wapperende vlaggen trekvogels kunnen storen op hun route, maakt A.Hak Drillcon haar aanwezigheid niet kenbaar met de gebruikelijke A.Hak-vlag in de giek van de kraan, maar met strakke banners in de bouwkuipen. De verlichting voor de nachtploeg is afkomstig van speciale insectvriendelijke ballonlampen, om te voorkomen dat insecten in het felle LED-licht vliegen. Verder is het gehele bouwterrein afgeschermd met amfibiedoek om beschermde padden en kikkers uit de buurt van het zware materieel te houden en zijn alle grassen en granen rondom het bouwterrein vooraf kort gemaaid, zodat bodembroedende vogels niet vroegtijdig konden nestelen.

CO2-uitstoot reduceren

A.Hak Drillcon werkt uit MVO-oogpunt zoveel mogelijk samen met lokale partijen. De vier meter lange betonnen segmenten voor de tunnel zijn vanuit Duisburg naar Wedel verscheept en van daaruit door Duitse transportbedrijven naar de bouwlocatie vervoerd. ‘Door het transport op deze manier te beperken, reduceren wij de CO2-uitstoot’, licht Van Dam toe. ‘Wij vervoeren de segmenten in een kolonne van maximaal vier vrachtwagens om zo de dijk waarover het transport plaatsvindt te beschermen en onveilige situaties met bijvoorbeeld de aanwezige recreanten en schapen te vermijden. Uiteraard brengen wij na de afronding van het project alles weer in originele staat terug, zodat niemand ziet dat A.Hak Drillcon hier ooit is geweest.’ 

 

We hebben momenteel 105 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures