37

Industrie en havens

Op grote industriële complexen en in havengebieden met veel industrie liggen mogelijkheden om grootschalige CO2-reductie te realiseren. A.Hak is daarvoor de partner met de juiste kennis.

Leidingwerk dat ‘on-site’ wordt uitgevoerd binnen de hekken van fabrieken op industriële complexen en in havengebieden vraagt om de juiste kennis en ervaring. Vanwege de veiligheidsrisico’s, maar ook omdat er vaak alleen in strak afgebakende tijdvakken gewerkt kan worden. Daarvoor en daarna moet het complex in bedrijf blijven. Deze ervaring heeft A.Hak, maar we doen ook mee wanneer het gaat om de innovaties die juist hier het verschil kunnen maken voor verduurzaming..

Slimme innovaties

De industrie is verantwoordelijk voor een flink deel van de totale CO2-uitstoot, maar daar staat tegenover dat slimme innovaties ook meteen tot enorme resultaten kunnen leiden als het gaat om reductie. Het is niet voor niets dat er juist in deze gebieden initiatieven zijn genomen om met waterstof als brandstof te werken. Of met stoom- en condensaatnetwerken, zoals A.Hak die in de haven van Antwerpen heeft aangelegd.

Energie van zee

In havengebieden is de blik uiteraard naar zee gericht. En juist op zee ligt een enorme potentie voor het duurzaam opwekken van energie. Voornamelijk door gebruik te maken van de wind, maar bijvoorbeeld ook door de kracht van getijden te benutten. Deze energie wordt over het algemeen omgezet in elektriciteit en die moet aan land worden gebracht. Daar komt onze ervaring met aanlandingen van pas. Maar de combinatie van windenergie en zee biedt ook mogelijkheden om met de opgewekte elektriciteit  en het omringede zeewater waterstof te maken en dat in gasvorm aan land te brengen. Ook bedrijven die deze optie onderzoeken of uitvoeren komen bij A.Hak terecht.

 

Meer specialismen

We hebben momenteel 37 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures